Dogmatismus nalezneme i v kapitalismu

SAM_0816 (2)

Je kapitalismus už mrtvý? Povrchních názorů na kapitalismus je nekonečné množství a každý je trochu jiný, kapitalismus je ekonomická strategie založená na násilném hromadění hodnot do mocného centra. Jde tedy o diktaturu kapitálu, ten kdo má k dispozici veliký kapitál, ten může rozhodovat o druhých bez druhých, on je v kapitalismu nedotknutelným bohem.
Před vznikem kapitalismu zde byl feudalismus, a místo hromadění kapitálu, se hromadilo hodnotné teritorium, protože teritorium bylo zdrojem hodnot pro feudály. Rozvoj obchodu a dopravy vedl k tomu, že teritorium už nemělo tak velikou hodnotu, a větší hodnotu mělo zlato a moderní průmysl.
Kapitalismus prochází evolucí, a pokud porovnáme kapitalismus, který zde byl v roce 1916, s kapitalismem v roce 2016, tak zjistíme, že se už jedná o zcela jiný kapitalismus, který používá zcela jiné ekonomické strategie. Navíc v každém národě je trochu jiný kapitalismus, co z toho všeho pro nás plyne? Vše je zde jenom řekou událostí, a tak se vše v nás a okolo nás rychle mění, jedinou jistotou je to, že zde není žádná jistota.
Pokud půjdeme do hloubky všech slov, co končí na …ismus tak dopějeme k tomu, že vždy jde o evoluční experimenty, u kterých nevíme, jak evolučně dopadnou, a tak je experimentem logicky; centralismus, egoismus, feudalismus, socialismus, komunismus, kapitalismus, nacismus, hinduismus, atd.
Nejsme schopní domyslet následky velikého a složitého experimentu a tak neznáme logicky odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec, subjektivně si myslím, že odpovědí jsou normy, které se nemohou už změnit, jde třeba o; dualitu, logiku, fyziku, chemii, matematiku, atd. tyto stabilní normy, vymezují pevně a jasně podlahu a strop, u všeho v nás a okolo nás.
Posledních sto let se nám globálně urodilo nadbytek teoretiků s vysokým vzděláním, a tito svatí teoretici se snaží vydávat svoje neověřené subjektivní teorie, za svatou pravdu, která je praxí ověřená. Dogma je jako rakovina, obecně je počátek dogmatu v tom, že dospělí lžou dětem, ve snaze snadněji s dětmi manipulovat, později se dogma přeneslo i do; morálky, sekty, náboženství, politiky, obchodu, podnikání, školství, vědy, techniky, reklamy, pohádek, umění, programování, atd.
Ježíš Kristus a jeho morální kázání, je klasickou ukázkou moderního mravního dogmatismu, který měl za následek vznik Křesťanské sekty se sídlem ve Vatikánu. Dogmatismus nalezneme i v kapitalismu, největším dogmatem kapitalismu je byrokratická centralizace, kdokoli zaútočí na byrokratickou centralizaci u kapitalismu, vystavuje se jistě tomu, že bude mediálně ukřižován těmi, co milují byrokratický centralismus v kapitalismu. Jak může průměrný soudní spor trvat mnoho let?
Někdy mě připadá, že všichni státní zaměstnanci jsou mimozemšťané, myšlení státních zaměstnanců je mimo pozemské myšlení pracujícího lidu, podívejme se třeba na ochranu práv chudých zaměstnanců, zaměstnanec je nucen pracovat daleko od svého bydliště v ubohých podmínkách za ubohou mzdu, pokud toto ekonomické a psychické vydírání zaměstnanec odmítne, tak je zařazen do kategorie nepřizpůsobivých občanů, a je s ním jednáno, jako by to byl sociální parazit.
Spočítejme si náklady na život chudého zaměstnance. Čistá mzda 9000 Kč, bydlení v podnájmu, nebo na ubytovně 4000 Kč, potrava a pití 2000 Kč, (to je 67 Kč na den), doprava 1000 Kč, oblečení a obutí 1000 Kč, ostatní nutné výdaje 1000 Kč. jde tedy logicky o život od výplaty k výplatě, a nejsou zde žádné rezervy, pro případ nemoci nebo nezaměstnanosti, následkem je velmi snadné se dostat do dluhové pasti. Opakem je státní zaměstnanec, který má většinou luxusní bydlení zadarmo, luxusní dopravu do zaměstnání zadarmo, a mnoho dalších luxusních výhod a jistot, měsíční čisté platy státních zaměstnanců se pohybují statisticky v Praze roku 2016 většinou od 40 000 Kč do 200 000 Kč měsíčně.