Ano, mnoho hříšníků si zde hraje na svaté anděly

SAM_0846

Bůh je zkratka pro bohatý, někdo je bohatý ekonomicky a jiný zase psychicky a ti co nejsou bohatí, jsou věřící, co věří, že budou jednou bohatí, ale štěstí má ten, kdo je šťastný, protože netouží po tom, být bohatý.
Ve skutečnosti zde ale není bída a bohatství, vše je subjektivně relativní, někdo se může z nějakého pohledu jevit jako bohatý a z jiného pohledu jako chudý, jde o to, s čím porovnáváme. To znamená, že každý člověk je svatý a hříšný současně, záleží jenom na tom, z jakého pohledu vnímáme člověka.
Mnoho lidí zde hraje pokrytecké divadlo, ve kterém se vydávají za to, co nejsou, já jsem zrcadlo, které odráží situaci, ve které existuji, a stejně je na tom i každý člověk.
Nechápeme cizí lidi a nechápeme i sebe, pro pochopení je nutné přiblížení a to je problém, žijeme uzavření v svojí existenční pevnosti, a nedokážeme ji nikdy opustit, protože se bojíme o výhody a jistoty, které nám tato pevnost těla a pevnost duše poskytuje.
Vždy je správně poznat co je za problémy, každý problém má nějakou příčinu, nejčastěji je za problémy pyšnost a lakomost, mnoho hříšníků si zde hraje na svaté anděly, z díla je ale spatřen tvůrce, jaké je dílo těch co zde sobecky rozhodují o nás bez nás, tím dílem je nezaměstnanost a bída.