Otroctví má za následek začarovaný kruh zaostalosti

IMG_8374

Napětí, které je zde díky svobodě, brání změnám, tam kde díky otroctví není napětí, tam je snaha o změny, které přinesou svobodu. Zánik nepružné ideologie, dává lidem více svobody do té doby, než se ideologie zase stane, nepružnou centrální diktaturou.

Výhody a jistoty, jsou návykovou drogou pro mocnou elitu, a mocná elita dělá vše pro to, aby si výhody a jistoty udržela co nejdéle. V konzumní civilizaci je šťastný ten, kdo může mnoho konzumovat to, co je zde hodnotné, koryt je zde nedostatek pro ty, co mají veliký hlad po moci a bohatství, nadbytek je postaven na nedostatku.

S otroctvím je to jako s pitím vína, jde o to, abychom se neopili, a nestali se z nás hloupé opice, daně a cla z lidí dělají otroky konzumní společnosti, pokud daně a cla překročí snesitelné hranice, tak lidi co mají blbou náladu, utíkají jinam, kde nejsou veliké daně a veliká cla. Zde se dostáváme k problému se zaostalostí, a tím i k malé kupní síle pracující třídy, otroctví má za následek začarovaný kruh zaostalosti, a tím i malou kupní sílu u konzumních otroků.

Každá mocenská ideologie to je strategie, použitá k realizaci elitních priorit, prioritou zde může být; ekonomika, politika, náboženství, mír, doprava, školství, zdravotnictví, sociální systém, atd. malé se musí podřídit velikému, to je každému jasné, a od tohoto přirozeného pravidla, se odvíjí naše konzumní kultura.