Jak u nás vybrat desetinásobek daní?

IMG_8346

Zisk z naší práce mizí do ciziny, a tím zde vybereme málo daní, řešení je jednoduché, uděláme u nás ceny a platy, stejné jako ve Švýcarsku, nemáš na to, zaplatit zaměstnance jako ve Švýcarsku, tak ukonči zde svoje podnikání, a běž podnikat jinam.

Mnoho sobeckých zaměstnavatelů zkrachuje a to je dobře, zaměstnavatelé si musí uvědomit to, že zde není socialistický koncentrační tábor, ve kterém vězni pracují zadarmo, zaměstnavatelé mohou zavést přeci automatizaci a optimalizaci, a tím mohou ušetřit mnoho zbytečných zaměstnanců, tam kde je levný zaměstnanec, tam se do automatizace a optimalizace moc neinvestuje.

Otázka je, co budeme dělat s velikou nezaměstnaností? Zavede se zde placené občanství, kdo bude chtít být občanem naší republiky, bude muset každý měsíc zaplatit podle optimalizovaných tabulek vysoký poplatek státu, pokud tento poplatek nezaplatí, tak přijde o občanství, a bude muset opustit naši republiku, do 24 hodin, jinak skončí rok ve vězení. Poplatek za občanství se bude platit zde od 15 let do 70 let.

Mnoho ubožáků co nebude mít zaměstnání a úspory, tak bude muset opustit naši bohatou republiku, a odejít do EU si hledat zaměstnání. Žijeme v konzumní době, a co bylo, to bylo, všude se zavádějí u všeho měsíční platby, a je jenom logické to, že se zavedou i veliké platby za naše občanství, stát není dojnou krávou, kterou může snadno podojit mnoho nepřizpůsobivých nezaměstnaných občanů.

Zajisté EU bude mít velikou radost, z našich pěti miliónů nepřizpůsobivých občanů, co museli opustit naši chudou republiku, je třeba naši konzumní kulturu, rozšířit do celých EU, a tím multikulturně obohatit, kulturně zaostalé národy v EU.

Když už nemůžeme exportovat kvalitní zboží a kvalitní služby do EU, budeme do EU exportovat, nepřizpůsobivé nezaměstnané občany. Stát, který v EU odmítne přijmout naše nepřizpůsobivé občany, ten bude postihnut vysokými sankcemi, za to že je nepřizpůsobivý, naší správné sobecké politice a sobecké ekonomice.