Je Bůh jeden nebo je jich mnoho

IMG_8417

Každá církev nebo každá sekta, má svého Boha, a tvrdí pyšně, že ten jejich Bůh je pravý, a konkurenční Bůh je falešný. Je třeba k tomu přistoupit jako u starožitností, specialista určí co je pravé, a co je falešné, utvoříme optimální vědeckou globální komisi a ta přezkoumá každého Boha a každého zástupce Boha, budou se udělovat božské cetifikace s roční platností.

Test zde bude logicky na základě prokázání zázraku, který lze vědecky doložit, pokud Bůh nebo zástupce Boha nezvládne relizovat vědecky doložený zázrak, bude prohlášen za falešného Boha nebo za falešnpého zástupce Boha, a církev nebo sekta, se globálně zakáže, protože lže lidem, co jí věří. Je třeba zajistit to, že pravda a láska, zvítězí nad lží a nenávistí, z díla se přeci pozná stutečný tvůrce.