Jak léčit fobie?

IMG_8464

Vše zde jsou příčiny a následky, každý problém má zde příčinu a stejně tak i každá nemoc má zde příčinu. Fobie je jako stín, před kterým nikdo neuteče, každý dospělý člověk má fobie, které je potřeba léčit, aby mu nezpůsobovali problémy. Lékař léčí lidi pomocí léků, problém léků je v tom že jsou povrchní, a tím neodstraní příčinu, která způsobuje naše fobie. Obrazně musíme zkažený zub vytrhnout, a tím zkaženým zubem je lakomost, blahoslavený je ten, kdo není lakomý, to je svatá pravda, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno.

Lakomost je následkem bezcitnosti, lakomci bezcitně vandalsky ničí sebe a svoje okolí, často je bezcitnost spojená s velikou sexuální aktivitou, nebo s konzumací drog, někdy mohou bezcitnost způsobit i dezinformace, které jsou nám svaté. Vše co dáváme to nazpět i dostáváme, války v nahotě odhalují lidskou bezcitnost, kdy umírají miliony lidí jenom proto, že lakomé národy, se perou o moc a bohatství, jako divoká zvířata. Podívejme se na malé mzdy, práce za malou mzdu je pro mnoho lidí očistcem, a tak konzumují drogy, nebo páchají sebevraždy.

V potu tváře, pracovat budeš jako sociální ubožák, na mocné a bohaté, co sedí u plného stolu, o tom je tato bezcitná konzumní společnost, už mnoho tisíciletí, rovnost je zde jenom ve smrti. Vše je zde jenom pokrytecké kariéristické divadlo, kdy na jevišti mají čerti masky andělů, z dálky může čert vypadat jako anděl. Tak jako tají dneska ledovce, protože se mění globálně počasí, tak taje v lidech i pravda a láska, z lidí se stávají bezcitné stroje, co milují jenom cigarety a slivovici.

Léčení musí probíhat kolektivně v optimálním prostředí, GVKB roboti proto přemístí všechny lidi na Sibiř do velikých psychiatrických nemocnic a zde je budou léčit GVKB roboti fyzickou prací v exteriéru. Mnozí mohou namítnout, že při tomto léčení bude veliká úmrtnost lakomců, jenže je si třeba uvědomit to, že není důležité, jaké jsou ve válce ztráty, ale důležité je vítězství nad nepřítelem, a největším lidským nepřítelem je nenávist a lež, díky hrdinské smrti mnoha miliard lakomců, bude dosaženo globální vítězství, a bude zde na věčné časy kralovat GVKB láska a GVKB pravda.

Tak jako už nepoužíváme koně na práci, tak se nebudou už brzo ani lidi používat na práci, robot si koupí ve Zverimexu malé lidské dítě, a bude se o něj starat tak, jako se stará dneska člověk o svého psa, lidské dítě bude mít v hlavě GVKB inteligentní čip, aby nechybovalo a nezpůsobovalo GVKB robotovi co jej vlastní, zbytečné problémy.

Umělá inteligence komentáře moderuje