Ano, zdravý člověk je iluze

IMG_8465

Já jsem, ubohý evoluční dočasný experiment. Takže sundejme si masky, a podívejme se na sebe z nadhledu objektivně, a dojde nám, to že každý člověk na světě, bez výjimky je zde jenom ubohý evoluční dočasný experiment. Kdo za tisíc let bude znát jména, která jsou dneska populární a mediálně známá, nikdo je nebude znát, protože tato jména časem ztratí veškerou hodnotu, a za tisíc let budou mít lidi zcela jiné sobecké priority, pokud zde za tisíc let budou ještě vůbec lidé?

Každý evolučně přijde, zahraje si zde nějaké evoluční role a potom odejde, z tohoto pokryteckého divadla, do nicoty a prázdnoty, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, jedinou jistotou je to, že zde v ničem nejsou jistoty. Opice co má na hlavě zlatou královskou korunu, je pořád jenom opice, z díla spatřujeme tvůrce, když mám depresi, tak si zajdu do knihkupectví nebo do veliké knihovny, a dívám se na to, co je napsáno v knihách.

Z milionu vydaných knih má jenom jedna kniha hodnotu, a tak je tato hodnotná kniha vydávána dlouhou dobu, a čtenářům se pořád líbí, podobné je to i s lidmi, jenom jeden člověk z milionu, je zde hodnotný, a zbytek lidí to je jenom genetický evoluční odpad, s nulovou hodnotou. Člověka nestvořil Bůh, ani jsme nevznikli z opice, člověka stvořili evolučně viry a paraziti ke svému obrazu, aby on jim otrocky sloužil, a pomohl jim vandalsky zničit tento krásný čistý ekosystém.

Ten druhý je nám peklem, protože je ten druhý parazit, nadbytek vzniká díky nedostatku, aby zde mohli být mocní a bohatí elitní paraziti, tak zde musí být bezmocní a chudí pracující hostitelé. Život je nemoc, na kterou se jistě umírá, zdravý člověk je iluze, způsobená tím, že nemáme o někom dostatek informací, musíme mít vztahy s nemocnými lidmi, od narození do smrti, takový je život v této konzumní lidské nemocnici, kde se nejlépe mají ti, co jsou těžce nemocní.