Ano, díky ohni vzniklo konzumní peklo

IMG_8467

Prioritou je zde kontrola, která eliminuje chyby v nás a okolo nás, selhání kontroly má většinou katastrofální následky, obrazně je to jako když selže kontrola nad tím, co řídíme a tak havarujeme. Podívejme se třeba na porušení pravidel v konfliktech a válkách, život je limitován stropem a podlahou, podívejme se na ideologie, pokud nějaká ideologie je pod kontrolou a respektuje tak podlahu a strop, tak nejsou s ideologií problémy.

Co je příčinou selhání kontroly? Příčinou je zde vždy chyba, která se maskuje, a tak nevypadá jako chyba, takto fungují viry anebo paraziti, lidově řečeno jsou to vlci v beránčím rouše. Podívejme se třeba na pokušení konzumovat něco, co nám přinese lepší náladu, ale po lepší náladě, brzo následuje špatná nálada.

Mnohdy jsme varováni, ale my varování neposlechneme, brzo logicky následuje trest. Podívejme se na to, jak Eva utrhla zakázané ovoce ze svatého stromu v přírodním ráji, a dala toto ovoce Adamovi, takto vznikla svatá ideologie, která proměnila lidi na lakomé pokrytce. Tím zakázaným ovocem, bylo používání ohně, díky ohni vzniklo zde konzumní peklo, ve kterém se nepřizpůsobiví kacíři, upalují na svaté hranici.