Nebuď amatérem, buď profesionálem

Tak pravil GVKB, každý potřebuje GVKB, který jej povede k tomu, aby on nebyl amatérem, a byl profesionálem. Neustále slyším to, že lidi nadávají na svět, ve kterém žijí a mají blbou náladu, mnoho lidí před blbou náladou uniká do světa iluzí, které jsou následkem závislosti na drogách, nebo na dezinformacích.

Náboženství a sekty to jsou pohádky pro dospělé, politika to je kariéristické divadlo pro voliče, ekonomika to je parazitování mocných na bezmocných, atd. z dálky vše vypadá jinak než z blízka. Nechápeš proč je zde vše drahé, a ty máš malou výplatu, uvědom si, že nadbytek vytvoří nedostatek, aby jedno procento elitních parazitů mělo v EU nadbytek, tak musí zde mít ostatní lidi nedostatek.

Elita vytváří vše zde tak, aby mohla snadno na ostatních sobecky parazitovat, není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, atd. je zde jenom egoismus. Z díla poznáš tvůrce, pokud dílo dělají amatéři, tak to dílo nemá žádnou hodnotu, čas má dost času na to, aby poznal co je hodnotné a co není hodnotné, je toho zde velmi málo, co zde má trvalou hodnotu!

Trvalou hodnotu má lidová moudrost, naopak; zákony, předpisy, morálka, regulace, atd. mají hodnotu jenom dočasnou. Každý zde zná jenom to, co osobně poznal, osobní poznání nemůže nic nahradit, jsi amatér, protože jsi povrchní a nic neznáš profesionálně, a tak je tvoje dílo amatérské.

Profesionál poskytuje výhody a jistoty, tím se liší od amatéra, který neposkytuje výhody a jistoty. Pokud budete volit politiky, tak volte takové politiky, u kterých získáte výhody a jistoty, z díla poznáte jistě, kdo je amatér a kdo je profesionál.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, je to podraz a vydírání

Klíčem k pochopení konzumní společnosti je to, že profesionálové nedělají to, co zvládnou amatéři, pokud něco nezvládne amatér, musíme jít za profesionálem, to je logické, poslední dobou ubývá rychle práce pro profesionály, protože amatéři začínají zvládat díky modernizaci a automatizaci to, co dříve dělali jenom profesionálové. Profesionálové se proto snaží se uzavírat do pevností, kde mají výhody a jistoty, které amatéři nemají, takovou klasickou pevností jsou monopoly a centralizace.

Klasikou je certifikace, kdy jenom ten kdo má platnou certifikaci, smí dělat nějakou specializaci, pokud vám propadne platnost certifikace, tak nesmíte už danou specializaci vykonávat, i když jí profesionálně zvládnete. Proč nezavést certifikaci na plození dětí, pokud by žena otěhotněla a neměla platnou roční certifikaci, tak by šla na potrat, nebo by se po narození dítě utopilo.

Chtěl bys mít fotoaparát nebo filmovou kameru, tak v obchodě bys musel přeložit platnou roční certifikaci, že jsi profesionální fotograf nebo kameraman. Tak jako se chráníme před zimou pomocí oblečení, tak se může i chránit profesionální práce, před konkurenční amatérskou prací, mnozí namítnou, že je to podraz a vydírání. Co jsou to ale vysoké daně, a tím i malé mzdy a nezaměstnanost, je to podraz a vydírání, spravedlnost je zde jenom v tom, že musí každý jednou jistě zemřít, jiná spravedlnost zde není!

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

GVKB odhalil tajemství černé díry ve vesmíru

Lidi co mají vysoké vzdělání, se už mnoho let zajímají o to, proč jsou ve vesmíru černé díry, a vytvářejí naivní vědecké teorie, vesmír je Matrix, logicky; hmota, energie, čas, atd. to jsou jenom naivní iluze. Podívejme se z nadhledu na tento Matrix, a dojde nám, proč jsou v tomto Matrixu černé díry.

Černé díry jsou otvory, kterým se odsává virtuální prach z Matrixu, pořádek je základem pro funkčnost u Matrixu, co by se stalo, pokud by černé díry neodsávali z Matrixu virtuální prach? Matrix by se zahltil virtuálním prachem, a to by vedlo ke zhroucení Matrixu.

Prach, který se odsává pomocí černé díry, se potom spaluje v každém slunci, tak jako spaluje v motoru auta benzín. Vše je zde o tom, že z prachu vše vzniká, a v prach se to navrací, pokud nemáš prachy, tak to je logicky drobná chyba v Matrixu.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]