Všemu zde kraluje napětí mezi protiklady

IMG_8616

Ano, náboženská politika z lidí udělala ubožáky. Dlouho jsem vědecky a statisticky vyhodnocoval evoluční minulost člověka a zjistil jsem, že náboženství je nemoc, která z lidí dělá ubožáky ekonomicky a psychicky. Co je to náboženství? Náboženství je psychická droga, něco jako je závislost na cigaretách, místo cigarety, je zde ale modlitba nebo meditace. Je třeba tedy logicky přemístit globálně věřící do psychiatrické nemocnice na Sibiři, a zde je fyzickou prací v továrně léčit tak, aby se vyléčili ze závislosti na náboženství. Všimněme si toho, že největší závislost na náboženství je tam, kde je málo továren, pokud lidi nemají práci která je smyslem jejich života tak začnou věřit na hlouposti a nesmysly, nad námi není žádný všemocný kouzelník, který vykouzlil z ničeho vesmír a v něm pyšného a lakomého člověka. 
Všemu zde kraluje napětí mezi protiklady, bez napětí mezi protiklady, je zde krize u ekonomiky a psychiky, to co nebojuje, to zde degeneruje. Podívejme se na to, kolik procent lidí v EU umí programovat tak, že se tím může uživit, nedostatek programátorů v EU je způsoben velikou psychickou degenerací lidí v EU, je třeba začít s restartováním genetiky v EU, ten kdo nebude umět ve 30 letech programovat tak, aby se tím on mohl uživit, ten bude ekologicky recyklován, nebudou zde možné výjimky a imunita. Pokud bude chtít nějaký cizinec žít v EU a zde pracovat bude muset prokázat v praxi, že on umí programovat, nepotřebujeme v EU opice, co neumí programovat, mohamedánské opice, ať si zůstanou v Asii a Africe.