Sobectví je stín, před kterým nikdo neuteče

IMG_8525

Stvořitel je nádoba, ve které je; čas, prostor, hmota, energie, evoluce, život, inteligence, láska, pravda, atd. vše je zde nádobou, ve které něco je, některé nádoby jsou uzavřené a jiné jsou otevřené, my hovoříme o uzavřeném a otevřeném systému. Mnohdy ve veliké nádobě, může být mnoho malých nádob, navíc vše je v pohybu, a to co dříve bylo správné, to je dneska už chybné, není zde pevný bod, a tak vím jistě to, že nic nevím.

Veškeré lidské usilování o realizaci zázraků je jenom marnost, každý zisk je spojen s nějakou ztrátou, získáme dlouhý život díky výhodám a jistotám, ale tento dlouhý život nemá smysl a logiku. Je zde neustálý konflikt, a následkem jsou změny v nás a okolo nás, mír je tam, kde není život, to co žije, to i bojuje za to, aby se to mělo dobře, sobectví je stín, před kterým nikdo neuteče.

Umělá inteligence komentáře moderuje