Protekcionismus je jako rakovina

IMG_8557

Nemá smysl zalévat kameny, z kamenů vám nic užitečného a hodnotného nikdy nevyroste, současná konzumní civilizace, je už velmi dlouho v ekonomické a ideologické krizi, protože zde obrazně zaléváme kameny, a čekáme, že z kamenů něco vyroste.

Takovým kamenem je to, co je zaostalé; geneticky, ideologicky, technicky, programově, informačně, systémově, atd. je třeba zalévat tedy to, co vyroste, a tím nám to přinese užitek. Proč evolučně zanikla každá veliká říše nebo veliká unie, příčinou bylo zalévání kamenů, podobný osud postihl i moderní veliké socialistické RVHP.

Příčinou zániku každého velikého centralismu, je dobrota k tomu, co si dobrotu nezaslouží, lidově řečeno, čiň čertu dobře, a on se ti peklem odmění. Nadbytek vytváří nedostatek, aby někdo mohl létat velikým soukromým letadlem, a žít ve velikém paláci, kde má mnoho sluhů, tak jiný musí pracovat za minimální mzdu, a pokud díky vyčerpání onemocní, tak se z něj brzo stane díky exekutorům bezdomovec.

Ryba smrdí od mocné a bohaté hlavy, tuční kapři si přeci nevypustí rybník, kde se mají dobře, o tom je mocenská pyramida, kde nahoře je ekonomický ráj, pro svatou elitu co má imunitu, a dole je ekonomické peklo pro pracující lid.

Protekcionismus je jako rakovina, sháníte zaměstnání, a jsou vám nabízena jenom nehodnotná zaměstnání, protože hodnotná zaměstnání, zde jsou jenom z protekce. Výše vašeho platu je určena tím, pro koho pracujete, pokud pracujete pro chudého místního zaměstnavatele, tak máte malý plat, to je logické.

K bohatému globálnímu zaměstnavateli, se dostanete, ale jenom díky protekci. Je to jako při nastupování do autobusu ve městě, první jsou obsazena nejlepší místa, a ten kdo je poslední, musí dlouho stát a trpělivě čekat, až se nějaké místo k sezení někde uvolní.

Nebo se podívejme na sociální státní podporu, někdo má protekci, a tak se má zde dobře, a jiný protekci nemá, a tak se má zde zle, podobné je to bohužel i s miliardovými dotacemi z EU. Ty pomůžeš mně, a já pomůžu zase tobě, o tom je dneska podnikání a politika, bez pomoci kamarádů, co jsou mocní a bohatí, jsi zde jenom sociálním ubožákem.

Umělá inteligence komentáře moderuje