Prezidenti a ředitelé to jsou vlci v beránčím rouše

IMG_8609

1

Nemocný nemůže uzdravovat nemocné, slepý nemůže vést slepé, hlupák nemůže radit hlupákům, atd. tak to zde je, jsou zde svatá pravidla, podle kterých tento konzumní svět funguje, pravidla to jsou databáze a programy a pokud jsou v programech a databázích chyby, tak programy a databáze chybují, to je logické. 

2

Podívejme se třeba na operační systémy pro počítače, většinou trvá otestování nového operačního systému tři roky, zde se dostáváme k tomu, že je většina programů a databází povrchních, protože jít při programování a vytváření databáze do hloubky, to je ekonomicky a časově velmi náročné, dalším problémem je zastarávání operačních systémů a databází. 

3

Potom je zde problém s tím že je zde v mnohém veliká rozmanitost a tak je třeba se rozmanitosti tohoto konzumního světa přizpůsobit a to není jednoduché a levné. 

4

Nastává doba zámků a klíčů, pokud si zaměstnavatel hledá zaměstnance, tak on potřebuje, aby byl zaměstnanec klíčem, který umí odemknout složitý zámek v konzumním systému, období ve kterém stačilo to, že byl zaměstnanec zdravý a silný, už ve vyspělých civilizacích skončilo. 

5

Dalším požadavkem na moderní zaměstnance je mobilita, končí období, ve kterém byl zaměstnanec trvale na jedné židli, přichází období, ve kterém musí zaměstnanci cestovat na veliké vzdálenosti, a bydlet dlouho mimo domov. 

6

Konzumní svět se stává neosobním, musíme spolupracovat s lidmi, které osobně neznáme, není ale zde ten co by se zavděčil všem, lidi se začínají rozdělovat podle schopnosti se přizpůsobit složité nové situaci, je zde globálně veliký tlak na to, aby z vysokých státních a podnikových funkcí odešli nepřizpůsobiví staří lidé, a nahradili je přizpůsobiví mladí lidé. 

7

Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, centralismus, atd. je zde od vzniku člověka na této planetě jenom egoismus, všemu vládne to co zde má výhody a jistoty. 

8

Pravda je buď objektivní nebo subjektivní, každá lidská ideologie to je jenom subjektivní svatá pravda která je zde dočasně, lidová moudrost je zde objektivní trvalou pravdou, lid nemá potřebu lhát sám sobě.

9

Potřebu lhát má zde jenom ten, kdo zde má výhody a jistoty, díky tomu, že lže a krade, pod ochranou státu, nebo pod ochranou podniku, peníze přeci lakomcům nesmrdí, a za vším jsou v konzumní společnosti jenom peníze. 

10

Prezidenti a ředitelé to jsou vlci v beránčím rouše, není zde demokracie, pokud by mohli politické volby něco zásadně změnit, tak by je diktátoři zakázali a vytvořili by globální diktaturu, ve které je obyčejný člověk jenom číslem ve statistice, a pokud zemře ve světové válce zbytečně mnoho miliónů lidí, tak je to přeci jenom globální statistika.