Nevybírejte si prezidenty podle mediální reklamy

IMG_8617

Nevím, proč vůbec žijete, čeho tím chcete zde dosáhnout, stejně jistě brzo umřete, nejlepší je se vůbec nenarodit, tento svět je konzumním peklem ve kterém kralují pyšní lakomci, co jsou vlky v beránčím rouše, slova mohou klamat, ale skutky klamat nemohou, jak si lze vysvětlit nacismus ve kterém se miliony lidí nahnali do plynových komor jenom proto, že měli jinou víru, nebo jak si lze vysvětlit házení atomových bomb na města, člověk je člověku vlkem od té doby co zde existují daně a hranice mezi lidmi a národy. 
Zloděj zde honí zloděje a lhář tvrdí o druhých, že to jsou lháři, nejsem skeptik, jsem realita, optimisté jsou jako děti co věří na to, že bude lidem v budoucnosti brzo lépe, nemůže být lidem lépe, protože život to je evoluční experiment ukončený smrtí, nejhorší jsou zde hadi v oblecích, co zde dělají; prezidenty, krále, císaře, papeže, ředitele, ministra, předsedu strany, předsedu vlády, diplomata, profesora, soudce, atd. srazili jste se s blbcem, máte zkaženou náladu, tak odejděte konečně z tohoto konzumního očistce. 
Každý je zde nahraditelný, pokud by spadlo letadlo, ve kterém by byla globální elita, která nám zde pyšně globálně vládne, tak by se nic nestalo, a na uvolněná vysoká místa, by se okamžitě vrhli hadi v oblecích, co touží po parazitování. Tento konzumní svět je o tom, se jako zbabělec dobře utajit v daňovém ráji, a zde pomocí přerozdělování, parazitovat na cizích lidech. Pokud jste si za prezidenta, zvolili zase vlka v beránčím rouše, je to váš soukromý problém že jste naivní a hloupí, komu není od lidové moudrosti už rady, tomu už není ani pomoci, nevybírejte si prezidenty podle mediální reklamy, ale podle hodnotného díla, které zde jistě zůstane, i po jejich smrti.