Lidská práva jsou jenom iluze

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37904279741/

Jak optimálně eliminovat chyby? Je třeba začít vše známkovat, tak jako se známkuje ve škole, každý den se vystaví všemu digitální vysvědčení, a to co je velmi chybné to se automaticky optimálně eliminuje, i kdybychom měli eliminovat; dítě, důchodce, zaměstnance, zvíře, strom, domy, města, továrny, silnice, železnice, zboží, služby, informace, programy, vlády, umění, atd. Ostatně nejde o nic nového, podívejme se do přírody, zde nemá šanci na existenci to co je chybné, příroda není krutá tím, že je divoká, příroda je přirozená, ona si nehraje na to, co není.

Podívejme se na vztahy, ve kterých si lidi hrají na to, co nejsou, trpaslík který stojí na vrcholu, není zde obrem, protože má z vrcholu vše pod sebou. Podívejme se na jeviště, které jsou všude vysoko nad námi, abychom se na herce museli dívat z podhledu, a tím dávali hercům velikou výhodu nadhledu. Nadřízený je nad námi, protože on stojí na životním jevišti, a my jsme v hledišti, nadřízení jsou herci, co zde hrají role v pokrytecké hře, a jsou za to dobře placení. Vše začalo tím, že umíme mluvit, a dokážeme si jedno myslet a jiné říkat, stali se z nás loutky, které ovládá toužení po tom, být zde potřebnými a nenahraditelnými.

Když zde nemůže uspět jedinec, tak se spojujeme do anonymního stáda, ve kterém se cítíme bezpečně. Revoluce, terorismus, rasismus, ekonomická emigrace, diktatury, války, atd. to vše je následkem toho, že hodnota člověka neustále díky přelidnění a degeneraci rychle klesá, a tak se obrazně z lidí stávají zbytečné mouchy, které nemají zde žádnou ekonomickou hodnotu. Lidská práva jsou jenom iluze, plynové komory za druhé světové války ukázali, že lidi jsou v konzumní společnosti už jako dobytek, který lze nahnat bez problémů do krematoria po milionech.

Proč nedat lidem do hlavy GVKB čip, díky kterému budeme moci lidi dálkově ovládat, tak jako dálkově ovládáme třeba televizi, místo výpovědi, protože pracujete v Amazonu pomalu, bude opotřebovaný zaměstnanec, vypnut ve spánku a potom ekologicky recyklován. Nebudou zde už oslavy; narozenin, svátků, výročí, svatby, pohřby, dovolená, volná sobota a neděle, atd. bude zde pro lidi od narození do smrti jenom práce a spánek, období loutkového pokryteckého ideologického divadla skončí. Na řízení a myšlení zde budou jenom GVKB centrální počítače, lidi zde budou globálně na věčné časy jenom na to, aby zde dělali nazí a hladoví podřadné špinavé nebezpečné práce, které nechtějí dělat vysoce postavení GVKB roboti, s GVKB umělou inteligencí.

Podobné příspěvky>