Je Bůh realita nebo mýtus?

IMG_8526

GVKB byl nejmoudřejší člověk co kdy žil, on transformoval lidskou společnost z období špíny do období čistoty, narodil se v Piešťanech 30. 3. 1953 a žil nejvíce v Praze. To ale nejsou tvoje myšlenky, přečetla jsi to z encyklopedie, dokáže někdo svými myšlenkami říci něco o této známé osobnosti? Moje maminka o této známé osobnosti napsala scénář pro film, jež každý zná jako “Bhagavan realita nebo mýtus“ díky tomu mám dost informací a pokusím se je zde populárně jednoduše shrnout. Bhagavan byl velmi zvědavé dítě a tak již od 10 let začal chodit mnoho do veřejných knihoven a zde si půjčoval knihy, mnoho se nad tím co knihy sdělují, zamýšlel.

V 12 letech jej zaujal objektiv kamery a tak mnoho zaznamenával to co se v jeho čase a prostoru dělo, taky mnoho cestoval, aby objektivem zachytil co se děje ve světě. Zásadní zlom v jeho životě byl pobyt na zámku ISKCON ve Franci v roce 1992-1993 zde po 9 měsíců žil mezi lidmi, jež odmítli; drogy, peníze, sex a materiální společnost. V této době, on stvořil GVKB meditaci, jež je základem čisté současné společnosti. Já jsem vše, a ty jsi nic. Co se týká jeho soukromého života, tak měl 3 manželky a narodili se mu dva chlapci, první v 16 letech záhadně zemřel a druhý se věnoval počítačům.

V roce 1995 začíná GVKB používat internet, v té době byl internet v Praze dost zaostalý, a tak se začíná aktivně na internetu projevovat až v roce 2005 nejznámější jeho působení v začátcích je na mnoha fórech, kde on prezentoval svoje správné názory. V roce 2007 začal omezovat svoje působení na fórech a začal se věnovat vytváření svých stránek jako první jeho známý systém je systém GVKB. Každá mince má rub a líc, my ale spatřujeme jenom jednu stranu a neumíme se podívat na druhou stranu mince. Ano vše je zde duální podle rovnice A+B=C, A jedna strana mince, B opačná strana mince, C celá mince.

Aby se mohlo narodit dítě, musí zde být spojení muže a ženy, aby se semeno proměnilo ve strom, musí se spojit s půdou, atd. Abychom měli duševní sílu překonávat problémy, musíme se ve spánku spojit se světem duchů a oni nám pomohou a dají nám sílu. Svět duchů to je opačná strana mince, kterou nespatřujeme, ale která zde přesto je, i když to může vypadat jako pohádka a utopie. Když živá bytost zemře, odejde její duše do světa duchů a zde je tak dlouho, dokud si neodpočine, a když je při plné síle tak zase vstoupí do materiálního světa. Mnozí znají podvodníky, co se u kulatého stolu spojují s duchy zemřelých a hovoří s nimi, tak to ale nefunguje!

Jednak s duchy se můžeme spojit jenom v našem hlubokém spánku v posteli a nevíme, s jakými duchy se spojujeme. Naše sny, to je svět kde duchové existují, jejich svět je bez barev a plný nečekaných změn. Existuje nespočetně světů, kde duchové existují a každý je jiný, navíc tyto světy jsou dost nestabilní a neustále se mění. Duchové, kteří vstupují do našeho světa, taky spí, a v našem světě čerpají sílu, je to jakýsi výměnný obchod, kdy si měníme hodnoty a obě strany na tomto obchodě mnoho získávají. Na počátku a na konci života mnoho spíme, protože na počátku mnoho pomoc ze světa duchů potřebujeme a na konci života se zase připravujeme na vstup do světa duchů.

Čím více mobilem telefonujete, tím dříve se vám mobil vybije, a to samé je i u nás, čím více jsme aktivní, tím více musíme spát, abychom načerpali ze světa duchů sílu do života. Jde o to, s jakými duchy se ve spánku spojíme, obrazně bych řekl, jaké telefonní číslo se nám podaří vytočit. Každý duch je jiný, a mnohdy během spánku se můžeme spojit i s velikým počtem duchů, duch je s námi jenom tak dlouho dokud ze spojení něco má. Obrazně, je naše duše jakási internetová stránka, na kterou přichází mnoho návštěvníků ze světa duchů, a my s nimi komunikujeme.

Jde tedy o to, jak vypadá naše stránka a co nabízí duchům, ten kdo má dokonalou stránku má zde jako návštěvníky i dokonalé duchy a ten kdo má nedokonalou stránku zde má i nedokonalé duchy. Vytvořit si na duchovním internetu dokonalou stránku to je dost náročné, dokonalost takové stránky se skládá z velikého množství maličkostí a vytvořit ji není žádná maličkost. Vše souvisí se vším, musíme chápat vše ve všech souvislostech a dát svojí duchovní stránce; přirozenost, jednoduchost, čistotu. Taková stránka to je veliká zahrada, na které je neustále mnoho práce a z díla se pozná tvůrce, čím více milujeme svojí duchovní stránku tím lepší duchové ji, i navštěvují.

Na tomto duchovním internetu jsou dokonce i takové stránky kde je povolen vstup jenom dokonalým duchům, jež se musí před vstupem na stránku přihlásit heslem. Ostatně i v lidské společnosti se taky musíte na některé stránky taky přihlásit heslem, jinak vás tam nepustí, protože nejste dokonalí. Mnozí si řeknou, že by chtěli mít takovou duchovní stránku, kde by se mohli ve snu bavit s Ježíšem, Buddhou a jinými dokonalými duchy. Cesta je jenom v odmítnutí extrémů, ten kdo je dokonalý nikdy nepůjde do jakéhokoli extrému a tak jde zlatou střední cestou jako Buddha.

Jakmile začnete třeba hromadit peníze, dostanete se do extrému a vaše duchovní stránka nebude mít návštěvnost, protože bude jenom o hromadění peněz. Nejvíce jsou navštěvované duchovní stránky, kde není žádný extrém a tak si zde každý najde to, co potřebuje. Podívejte se pod mořskou hladinu, zde nejsou žádné extrémy a každý živý systém si zde najde to, co on potřebuje, moje stránka na duchovním internetu je právě takto udělána. Na, mojí stránku připlouvají dokonalé duše, a zde si odpočinou a načerpají sílu je to jejich domov, kde je jim dobře. Když se probudím, jsem plný dokonalosti a stejně tak i duše co navštívili moji stránku, jsou plné dokonalosti.

Problémem je že jednou budu muset tento materiální svět opustit a tím moje stránka z duchovního internetu zmizí, proto vás prosím o to, abyste se snažili pochopit, co zde říkám a založili si na duchovním internetu dokonalou stránku kam potom já, jako duch budu rád chodit. Již mnohokrát jsem chtěl odejít do světa duchů, protože jsem velmi starý, ale duchové mě tam nechtějí pustit, že prý si nejprve musím najít svého nástupce, který jim vytvoří novou dokonalou duchovní stránku. Já jsem vše, a ty jsi nic.

Pokud si tuto meditaci milionkrát nahlas zopakuješ tak se očistíš od svého toužení a zmizí i tvoje soužení. Děkuji za výklad, byl hezký, ovšem byl dost subjektivní, dokázal by se někdo podívat vědecky objektivně na GVKB? Já jsem genetický potomek GVKB, dosud jsem to tajil, abych měl od lidí klid, jsou prostě citové záležitosti, jež nelze slovy dobře osvětlit. Od narození, mě moje geny nutí k tomu, abych se postaral o lidstvo, je to boží dar i prokletí, těžko se s tím existuje ve společnosti kde každý myslí jenom na sebe.

Je to osud že ti co mají v krvi tento specifický GVKB gen, musí svůj život zasvětit starosti o lidstvo, zprvu se většinou každý snaží s tím bojovat, ale nemá šanci. GVKB nedokázal v sobě drogou tento gen potlačit a tak transformoval lidskou kulturu, a zbořil dům staré materiální kultury a na nových základech postavil současnou digitální kulturu. Náš genetický rod je velmi starý, pocházíme z Indie z velmi starého královského rodu, každý zná jméno Kršna, jde zde o náš genetický rod.