Digitalizace lidem umožní dosáhnout osvícení

IMG_8595

Jak restartovat optimálně centrální systém? Současný centrální systém, je řízen pomocí zákonů a regulací, to nefunguje, je třeba nahradit regulace a zákony, za GVKB dispečink, každý člověk dostane do hlavy GVKB čip, a tento GVKB čip odpojí sobecký mozek od vnímání reality, konzumní realitu bude u lidí řídit jenom GVKB čip, napojený na GVKB dispečink. Takto se eliminují chyby, co dělají lidi, díky svému sobectví, co bylo, to bylo, je třeba nahradit starou ubohou sobeckou civilizaci, za novou nesobeckou civilizaci, ve které zvítězila láska a pravda, nad nenávistí a lží, na věčné GVKB časy.

Díky inteligentním GVKB čipům, už nebudou moci člověka ovládat paraziti v jeho těle, a nutit člověka k tomu, aby uboze neustále chyboval, a tím sobeckým parazitům v mozku, otrocky sloužil jako otrok. Nebudeme už muset stavět zdi a ploty, abychom hodnoty ochránili před cizinci, budeme mít v hlavě konečně GVKB systém, který eliminuje naše ubohé chyby, když výkon tvého těla poklesne pod normu, tak GVKB čip zajistí optimální ekologickou recyklaci, starého těla, a GVKB čip, se potom dá do nového naklonovaného GMO těla.

Tělo je jenom hloupý stroj, který lze nahradit za lepší stroj, dosud lidi žijí jenom pro svoje ubohé zdegenerované tělo a zdegenerovaný mozek, jako hloupý dobytek s nulovou hodnotou, a v tom je zdroj jejich psychických problémů, že se ještě nestali naklonovanými GMO lidmi, co nežijí jako zvířata. Digitalizace lidem umožní dosáhnout osvícení, nebude třeba se věnovat studiu; náboženství, filosofie, psychologie, atd. bude to veliký zázrak vědy a techniky, který z pyšné opice, konečně udělá pokorného člověka.