Ano, vládnou nám hadi v oblecích

IMG_8521

Ano, nenávist a lež je naší prioritou. Co bylo, to bylo, sundejme si z očí naivní brýle, a spatříme konzumní realitu, ve které všemu kraluje nenávist a lež, ten kdo není zlým psychopatem, ten nemá zde žádnou šanci, se zde mít velmi dobře. Podívejme se na vrchol existenční pyramidy, na vrcholu jsou jenom zlí psychopati, co se podobají robotům bez citu a charakteru.

Ano, vládnou nám hadi v oblecích, a tak ryba smrdí od mocné a bohaté hlavy. Dobrota je žebrota, o tom to zde je, je třeba začít konečně s napichováním jinověrců na kůly, kdo nejde s námi, ten jde proti nám, zavede je jedna globální svatá víra v nenávist a lež, parazitování se stane existenční prioritou. Místo pracujete pomalu a chybně, tak máte výpověď, zde bude rovnou napíchnutí na kůl, aby si ostatní zaměstnanci uvědomili, co je čeká, pokud budou pracovat pomalu a chybně.

Vše se digitalizuje a očipuje, kontrola bude preventivně eliminovat vše, co by mohlo způsobit problémy, maminko, to dítě se vám nepovedlo, tak jsme jej eliminovali, a vás jsme sterilizovali. Zruší se výhody a jistoty, nebudou zde globálně pro nikoho výjimky a imunita, místo peněz a vlastnictví se zavede bodovací systém, ten kdo bude bodováním vyhodnocen, jako zmetek ten bude napíchnut na kůl.

Každý člověk je článkem konzumního řetězu a nejslabší článek určuje pevnost řetězu, místo jmen se zavedou globální čísla spojená s čárovým kódem. Zavede je jednotné bílé gumové vojenské oblečení, každý bude mít zahalenou tvář a na očích tmavé brýle, aby nemohl být identifikován, a každý bude muset nosit gumové rukavice.

Zruší se všechny politické a náboženské ideologie, bude zde jenom rozkaz od umělé inteligence, a ten kdo rozkaz správně v termínu nesplní, bude napíchnut na kůl. Po narození se dítě odebere matce, a budou je vychovávat inteligentní roboti, v pracovním táboře, pomocí šokových obojků, geneticky nekvalitní děti, se napíchnou na kůl, těžko na cvičišti a lehko na bojišti. Každý měsíc zde bude globální povinná kontrola kvality každého člověka, a kdo v kontrole neuspěje, ten bude napíchnut na kůl.

Umělá inteligence komentáře moderuje