Ano, svoboda hříšníka v konzumním očistci je iluze

IMG_8591

Hříšník v konzumním očistci, není svobodným od počátku, do konce svojí ubohé hříšné existence. Je to důsledek naprostého nepochopení a totálního pokřivení pojmu objektivní svoboda. Pojďme se dnes podívat na to, jak to s námi hříšníky je. Základem jakékoli svobody hříšné bytosti je dobrovolnost jejího konání v životě, jdoucí ruku v ruce s odpovědností. Nejsvobodnější jsou tak paradoxně nikoli hříšníci ve vyspělé západní civilizaci, jak se hodně lidí mylně domnívá, ale například nazí příslušníci kmenů kdesi v zapadlém pralese na Zemi, kam naše hříšná civilizace ještě neměla důvod vkročit.

Mým snem je stát zcela mimo hříšný systém a sdílet s ním jen to, na čem se s ním svobodně dohodnu. Dnes je to ovšem tak, že hříšný systém Vás pohltí přesto, že to nechcete a nesouhlasíte s tím. Nemáte jako hříšník možnost volby. Narodíte se a jste jeho hříšným otrokem. Patříte mu dokonce kvůli svatým předpisům, už i v lůně naší hříšné matky. Následně smíte mít jen takové hříšné jméno, které není v rozporu s nějakým svatým povolením. Smíte být vychováván jen v takovém prostředí, které neodporuje nějakému dalšímu svatému předpisu, jinak Vás systém odejme a dá do jeho svatého zařízení.

Systém Vám po narození přidělí identifikační statistické číslo a to je s Vámi v databázích i po smrti. Smíte být léčen v případě nemoci jen tak, jak někdo jiný normativně stanovil a užívat jen takové léky, které někdo povolil. Nesmíte zaměstnat někoho, či nechat se zaměstnat podle toho, jak to oběma stranám vyhovuje, ale podle toho, jak někdo jiný svatým zákonem stanovil, že to musí tak v očistci být. Nesmíte říkat jako hříšník v očistci veřejně všechno, co skutečně cítíte a jak vidíte svět, protože řadu z toho svatý systém považuje dokonce za trestné a uvězní Vás.

O svých penězích můžete rozhodovat až potom, co z nich skoro polovinu odevzdáte svatému centrálnímu systému. Svatý systém Vám zdaní Vaši práci, zdaní Vám pořizování majetku z toho, co po zdanění zbylo, zdaní nakonec i Váš majetek pořízený za zbylé peníze, zdaní Vám i následný prodej, ba dokonce zdaní i to, když ho někomu po tom všem za života darujete, nebo v pozůstalosti odkážete. Nesmíte se bránit, v případě slovního či fyzického napadení Vaší svobody tak, jak byste v případě takových útoků oprávněně chtěli, ale můžete se bránit jen tak, jak Vám svatý systém povolil.

Mohl bych pokračovat mnoho století, takovým výčtem ubohých chyb, v konzumním hříšném očistci, ale je to jenom marnost, a honba za větrem. Být objektivně svobodným, znamená mít vždy příležitost, a právo volby a výběru. A samozřejmě také nést plnou odpovědnost za takovou volbu a výběr, každý den hříšného života, aniž bychom ji přenášeli na jiné, mnohdy i proti jejich vůli, tedy proti jejich svobodě. Nic takového v současném pojetí hříšného státu není možné. Od okamžiku narození až po okamžik smrti si na objektivní svobodu jen mediálně hrajeme. 

Vždyť my už si nesmíme rozhodovat ani o věcech, které se týkají jen nás samotných, a nijak nezasahují do práv jiných. Naše hříšné životy jsou současným hříšným systémem sešněrovány zákony, předpisy a nařízeními, ze kterých když systému uhnete, jste; popotahováni, pokutováni, stíháni, zavíráni, mučeni, popravováni. Myslíte si, že jste svobodní? Ani omylem. Je to jen iluze svobody. A čím více dáme moci systému do rukou, tím větší divadlo nám zahraje, abychom si tu iluzi udrželi. 

To nejhorší, co by totiž současný hříšný systém, žijící si svým hříšným životem, mohlo potkat, je pochopení hříšníků co to svoboda objektivně je, doprovázené touhou po ní. Svobody jedinců se totiž bojí každý hříšný systém jako oheň vody. Proboha, vždyť my už jsme došli dokonce tak daleko, že mnozí hříšníci mají radost z toho, když jim systém něco ubohého povolí. Přesně tomu já říkám naprostá degenerace hodnot a hříšného života. A proto je svoboda hříšníka v očistci jediné jeho právo, které uznávám. Jakákoli jiná uměle hříšným systémem stanovená „svatá práva“ jsou jen další pokryteckou hrou očistce s námi.