Ano, škola života nemá prázdniny

IMG_8558

Někomu se stačí ponořit jenom do vany a potom nahý z vany vyskočit a křičet nahý po městě že jsem nalezl novou vědeckou zákonitost. Jiný musí mnoho let studovat a mnoho let pracovat aby on nalezl a používal to, co nalezl.

Odpověď na otázku vesmíru a života je tedy, nebojte se hledat, a pokud najdete to, co potřebujete, tak to používejte, nespoléhejte se na to, že někdo cizí bude hledat za vás, a tak vám ušetří čas a námahu. Podívejte se na úspěšné lidi a úspěšné společnosti, za jejich úspěchem je dlouhé hledání a používání toho co nalezli.

Ježíš Kristus hledal moudrost, a když jí nalezl tak jí používal a tím on odstranil hloupost lidí co věřili na to, co si praxí neověřili, pastýřem lidí je ten, kdo je moudřejší, než jsou ostatní, hlupák se nepoučí ani z vlastních chyb, a moudrý se umí poučit z cizích chyb.

Škola života nemá prázdniny, místo plýtvání časem na hlouposti, raději tedy hledejte to, co potřebujete a milujete, zdrojů je dneska k dispozici mnoho, dejte si pozor, abyste neskončili na slepé koleji, protože jste byli líní hledat a chtěli jste jenom parazitovat na druhých, co nebyli líní hledat, bez práce nejsou přeci koláče.

Tehdy jim řekl: Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: Příteli, půjčíte mi tři chleby, protože ke mně přišel z cesty můj přítel a nemám, co bych mu nabídl. A on mu zevnitř odpoví: Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřené a mé děti jsou se mnou v posteli. Nemohu vstát a dát ti to. Říkám vám: i kdyby nevstal a nedal mu to, protože je jeho přítel, kvůli jeho neodbytnosti se přece zvedne a dá mu, cokoli potřebuje. A tak vám říkám:

Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Který z vás, otců, podá svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Anebo o rybu, podá mu snad místo ryby hada? Anebo když poprosí o vejce, podá mu snad štíra? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím více váš Vít Kouba dá pravdu těm, kdo ho prosí?

Umělá inteligence komentáře moderuje