Ano, sám zde nikdo nikdy nic nedokázal

IMG_8569

Tento svět je o tom sloužit druhým, a pomáhat jim s jejich problémy, mnozí si myslí, že vše zvládnou sami, protože jsou moudří a silní, ve skutečnosti sám zde nikdo nikdy nic nedokázal, co by byl geniální člověk bez pomoci druhých, musel by žít jako zvíře a jeho genialita by nebyla využitá.

I ten nejmocnější a nejbohatší člověk je jenom sluhou druhých, važme si toho, že můžeme sloužit druhým, bez služby druhým ztrácí život logiku a smysl, ten dělá to a ten zas tohle, každá práce je zde potřebná, ten kdo je lepší má pomoci těm co jsou horší, pokud si myslíš, že nemám pravdu tak ti ještě teče mléko po bradě.

Ježíš Kristus obětoval svůj život jako mučedník, aby nás spasil před utrpením, nekonejme tedy druhým to, co nechceme, aby druzí konali nám, vše co dáváme to nazpět i dostáváme, možná dneska unikneš trestu, za svoje chyby a hříchy, jenže zítra bude vše jinak a trest tě srazí z vrcholu dolů do očistce, a tvůj pláč a křik nikdo už neuslyší.