Proč nás Bůh vyhnal z ráje

IMG_8676

Mám často sen, ve kterém se nacházím v ráji a ležím pod stromem který je svatý. Ke stromu přijde nahá Eva a říká, že má hlad. Já jí tedy ze stromu utrhnu jablko a dám jí je k ochutnání. Eva, se na mě usměje a hned se chce se mnou pomilovat, aby mi nebyla nic dlužná. Když ji oplodním, tak jí potom natrhám plný košík těch jablek ze stromu poznání a ona odejde za svým Adamem. 
Když Eva s Adamem všechna jablka snědí poznají, že jsou nazí a tak se stydí. Jdou za mou a já jim dám oblečení a oni se již nestydí. Stvořitel spatří, že Adam a Eva jsou oblečení a hned mu dojde, co se asi stalo, vyžene tedy lidi z ráje. Mě dá na starost se o lidi starat, protože nějak mě musí potrestat. Od té doby se musím o lidi starat a Stvořitel se mi škodolibě směje a leží pod stromem poznání v ráji, proč jsem té Evě dával to jablko? 

Umělá inteligence komentáře moderuje