Je prioritní chybou být chudý v konzumní ekonomice?

IMG_8659

Konzumní ekonomika od lidí očekává, že budou konzumovat zboží a služby ve velikém po celý život, pokud jsou ale lidi chudí díky nezaměstnanosti a ubohým mzdám, tak se konzumní ekonomika logicky zhroutí, když lidi neutrácejí peníze, tak výroba zboží a služeb zkrachuje. Snaha o to, aby zaměstnavatelé měli, co nejmenší náklady na zaměstnance, mají za následek bídu a nezaměstnanost, kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je v centralizaci, kdy mocné a bohaté centrum přerozděluje moc a peníze tak, aby se mělo zde 1% lidí velmi dobře, a zbytek se má díky přerozdělování velmi zle, na jedné straně zde jsou pyšní a lakomí milionáři, a na druhé straně jsou žebrající bezdomovci, sytý hladovému nevěří. 
Prý kdo se snaží ten se zde má dobře, to je lež jako věž, samotná snaha nestačí, obrazně k čemu je vám snaha, když jste v ekonomickém vězení, ze kterého nelze utéci? Z člověka se stala věc, a jako s věcí se s člověkem i zachází, každý člověk je jako věc po narození systémem zaregistrován, a potom je mu přiděleno to, na co má podle svého systémového zařazení nárok. Pokud je zde revoluce nebo válka, ve které lidi po milionech umírají tak je to jenom statistika a není to žádná tragédie, lidi jsou z pohledu statistiky jenom věci, co zde jsou dočasně. Zloděj zde honí zloděje, a lhář považuje konkurenty za lháře, práce, u které se unavíte a ušpiníte, je poslední ubohý zoufalý pokus, jak si zde opatřit peníze na přežití.