Ekonomickou krizi eliminuje digitalizace

IMG_8651

V jednotě je síla, protože jednota umožňuje vítězství nad problémy, pokud si každý národ bude hrát pyšně na to, že on je svatý, a že ostatní národy nejsou svaté, tak se nedohodneme na spolupráci, je třeba začít táhnout ekonomicky za jeden provaz. Když to nejde s lidmi už po dobrém, tak se globalizace realizuje po zlém, lidi globálně vyplní na internetu dotazníky, a potom se jejich sobecká těla eliminují, místo lidí, zde budou v globální civilizaci jenom GVKB roboti s umělou GVKB inteligencí, starého psa, nikdo už novým kouskům nenaučí. Lidské tělo ovládané pyšným a lakomým mozkem je zastaralý model zaměstnance, globální zaměstnavatelé nejsou tak bohatí, aby mohli zaměstnávat ubohé lidi, protože lidi pracují draho a nekvalitně. To že si člověk udělá vysokou školu, aby nebyl hloupý zaměstnanec, to zaměstnavatelům už nestačí, opice se zlatou korunou na hlavě, je pořád jenom opicí. 

Mnozí namítají, že člověk zde má právo na život, je třeba si uvědomit to, že všechna lidská subjektivní práva, zde jsou evolučně dočasně, co bylo, to bylo, každý evoluční růst, narazí na strop, a potom se zastaví, člověk se snaží pomocí drog a víry v ideologie, podávat větší výkony, ale tudy evoluční cesta nevede. Narůstající globální nezaměstnanost, je jasným evolučním signálem, že zaměstnavatelé začínají používat ve velkém; optimalizaci, automatizaci, kontejnerizaci, samoobslužné systémy, programy, databáze, roboty, logistiku, digitalizaci, čipové systémy, kamery, satelity, atd. Mnohde je snaha vytvářet umělou sociální zaměstnanost, nebo veliké sociální podpory, pro lidi co se nemohou ve veliké konkurenci už díky nemocem, nebo zaostalosti uplatnit, následkem jsou logicky vysoké daně, a vysoké poplatky, a tím se začne sociální ekonomika a sociální politika, logicky hroutit do ekonomické deprese. 

Když sociální stát nemá peníze, tak má logicky snahu zvednout; daně, cla, poplatky, atd. následkem je logicky to, že velicí zaměstnavatelé hledají řešení jak stát okrást, a tak vznikají globální korporace, a daňové ráje, co je dovoleno velikým zaměstnavatelům, to je zakázáno malým zaměstnavatelům. Následkem je to že malí zaměstnavatelé začínají ukončovat svoje podnikání a obchodování, protože jsou ve velmi nevýhodné situaci, kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je v tom, že lidská práce je drahá! Všimněme si toho, že když zde skončil socialismus, tak se zde nestavěli moderní továrny, a stavěli se zde jenom banky a obchodní domy, tím došlo k tomu, že zde začala narůstat nezaměstnanost a tím i bída, investor chce veliký zisk, to je logické, pokud mu u nás moderní továrna nepřinese očekávaný veliký zisk, tak zde investor nepostaví moderní továrnu. 

Díky internetu, mají investoři dneska levné a hodnotné informace o tom, kde je výhodné investovat, proč je u nás dlouhodobě nevýhodné postavit zde veliké továrny? Problém je v tom, že lidi u nás jsou špatnými zaměstnanci, protože jsme mnoho nemocní fyzicky a psychicky, zaměstnávat nemocné lidi to není ekonomické, musíme eliminovat u nás velikou nemocnost, pomocí kontroly porodnosti, a kontroly kvality lidí, nekvalitním lidem musíme u nás odebrat občanství a donutit je k opuštění naší zaostalé republiky, polovina lidí u nás je hodnotově nekvalitních, berme to jako veliký ekonomický úklid, kdy vyhodíme to, co už k ničemu v naší republice nepotřebujeme. Tak jako zaměstnavatelé vyhazují nekvalitní zaměstnance, tak i národ musí vyhodit nekvalitní občany, ze svého národa, dobrota je žebrota. 

Umělá inteligence komentáře moderuje