Ano, vysokoškoláků je na světě jako much

IMG_8647

Období, ve kterém platilo něco trvale končí, přichází období, ve kterém vše platí dočasně, místo knih zde jsou stránky na internetu, které jsou neustále optimalizované a aktualizované, končí období dlouhých románů o ničem a velikých svatých knih, plných chyb a lží. Konzumenti se změnili, z hloupých ovcí co spásali trávu, se začínají stávat chytří vlci, co chtějí zabíjet ovce, a mít tak jako pokrm maso. Končí období adolescence a přichází období skepticismu, věříme jenom tomu, co si dobře ověříme, začínáme chápat to, že vše v nás a okolo nás je v pohybu, následkem toho je to, že je zde vše dočasně, bohové jsou už jenom módní symboly, na které není poskytována už žádná záruka. 
Charakter je dneska chybou, správné je být bez charakteru, a neustále se měnit podle situace, ve které žijeme, jsme tím, čemu nejvíce sloužíme, každý člověk je sluhou toho co miluje a potřebuje, mnozí zde mohou hrát divadlo, aby vypadali lépe, jenže nikdo nemůže nosit trvale na tváři masku, a jakmile jí sundá, tak poznáme to, že je on jenom bezcharakterním kariéristou. Přichází období digitální vizualizace, místo investic do stavebnictví, se začíná investovat více do odstranění zaostalosti, protože vše co je zaostalé, to nám problémy způsobuje. 
Začíná období, ve kterém se svět začíná stávat multikulturně globální, snaha stavět ploty a investovat do armády a policie je chybou, musíme přijmout fakt, že období ve kterém si pyšní diktátoři, rozdělili konzumní svět na mnoho malých dílů končí. Poroučí zde ten kdo má vše pod kontrolou do té doby, než nad vším ztratí kontrolu, co je příčinou ztráty kontroly nad tím, čemu zde poroučíme? Příčinou ztráty kontroly je amatérismus, jenom profesionál může mít vše pod kontrolou, podívejme se na zániky u; systémů, programů, podniků, obchodů, unie, království, národů, kultur, civilizací, umění, ekonomik, filosofie, politiky, náboženství, sekt, rodin, tradicí, rituálů, pověr, pohádek, atd. za každým zánikem, byl jenom amatérismus, amatérismus je jako rakovina, která jistě eliminuje to, co je touto rakovinou zasaženo. 
Z díla se jistě pozná to kdo je amatér a kdo je profesionál, nejhorší je pokud amatéři z centra řídí národy a korporace, je třeba eliminovat amatéry z vysokých funkcí, období ve kterém byla pod svícnem tma musí skončit! Přichází doba, ve které se globálně starým vysokoškolákům nastaví zrcadlo, a v něm spatří svoje amatérské chyby, a buď se změní, nebo budou muset odejít z vysokých státních a podnikových funkcí, každý starý vysokoškolák, je snadno nahraditelný mladým vysokoškolákem, vysokoškoláků je na světě jako much, a pokud na to starý vysokoškolák nemá už profesionálně, tak bude systémově eliminován.