Ano, váš odpor je marný, budete globálně digitalizováni

IMG_8625

Jsi nula díky mnohému, co tě omezuje. Naše konzumní civilizace se točí kolem omezování lidí v mnohém a omezování dělá z lidí nuly, co je to; ekonomika, politika, náboženství, filosofie, věda, reklama, školství, atd. jsou to sítě, které nás omezují a dělají z nás nuly, pokud se tomuto omezování postavíme, tak tvrdě narazíme. 
Obrazně si představme, že máme krám na vesnici a zde je omezený počet zákazníků, který má omezené ekonomické zdroje, můžeme sice krám zavřít, a odejít do města, zde ale narazíme za veliké obchody, a nijak si nepolepšíme. Podobné je to i s časem, pokud věnujeme čas jednomu tak na jiné už nemáme čas, omezení jako takové ale není problémem, pokud je omezení v normě, a je pod kontrolou, jak dochází k tomu, že omezení není v normě a pod kontrolou. 
Příčinou je zde hlad po úspěchu, je zde mnoho jedinců a mnoho organizací, co pro úspěch udělají cokoli, následkem je konzumní očistec ve kterém jsi nula! Odsuzujeme mnoho znásilnění ženy, ale mnohem horší je ekonomické znásilnění, pomocí dluhů, zde spravedlnost selhala, a nedokáže potrestat lidi a organizace, co nás pomocí dluhů znásilňují ekonomicky. 
Pracuj na doraz mnoho let, a když už jsi starý, tak se běž utopit, o tom je moderní konzumní civilizace, kde dostaneš starobní důchod v 70 letech. Je to ekonomická hra, kterou musíš přijmout, jinak skončíš na okraji společnosti jako bezdomovec, mnohokráte zde bylo mnoho snah tento problém eliminovat, všechny tyto snahy se ukázaly jako naivní. 
Je třeba provést radikální změny, lidi vyplní dotazníky na internetu a po vyplnění se jejich těla eliminují v krematoriu, moderní digitální člověk nebude mít tělo, ale bude jenom programovou a databázovou konzervou ve virtuálním světě kde bude programátorem. Na fyzickou práci zde budou jenom stroje a roboti, nebude už potřeba na nic živý člověk, který by zde fyzicky a psychicky pracoval za mzdu. 
Podívejme se na to, jak je zde veliký nedostatek programátorů, a jak nikdo nechce zaměstnat lidi, co nemají vysokou školu, nebudeme se už rozmnožovat pomocí sexu, ale budeme se rozmnožovat virtuálně, ostatně podívejte se na děti, jak žijí ve světě počítačových her, a o tom to je. Evoluce je jako řeka událostí, každá přehrada na této řece je zde dočasně, váš odpor je marný, budete globálně digitalizováni.

Stvořitelem všeho je ekonomika

IMG_8626

Ekonomika stvořila civilizaci. Nejde si nevšimnout toho, že tam kde nefunguje ekonomika, tam lidi nežijí civilizovaně, vše souvisí se vším, jak si usteleš tak si i lehneš. Ekonomika to je věda o tom, jak amatérsky nechybovat, abychom amatérsky nechybovali, tak musíme poznat profesionálně, co je správné a co je chybné.
Základem pro poznání je trvalé profesionální přiblížení k tomu, co chceme do hloubky poznat, z dálky vše vypadá zcela jinak, z blízka poznáme to, co je hodnotné, a co je bez hodnoty. Nemůžeme sloužit mnohému, tím že sloužíme mnohému ztrácíme hodnotu, dobrota je žebrota, to čemu sloužíme, to i milujeme, protože jsme na tom závislí, pokud sloužíš tomu co je slepé a hluché, tak se z tebe stane slepý a hluchý ubožák, to je zde nejčastější chybou lidí, že slouží tomu, co je zde ubohé. 
Pokud je svatý pastýř slepý a hluchý, tak on špatně slouží svému stádu, jak je možné, že stádu slouží slepý a hluchý svatý pastýř? Každá civilizace se časem zhroutí díky chybám, které nechce opravit, pokud někdo na tyto chyby poukáže, a požaduje jejich okamžitou opravu, tak je za tu drzost okamžitě potrestán; ekonomicky, vězením, smrtí, atd. 
Stádo nesmí kritizovat slepého a hluchého svatého pastýře, protože pastýř je ovcím svatý, a tak má imunitu, a on zde bude ovcím pastýřem, dokud nezemře, a potom na jeho svaté místo nastoupí jeho děti, co jsou taky slepé a hluché. Stvořitelem všeho je ekonomika, není zde žádný všemocný Bůh, co je kouzelník první kategorie, který je v nebeském ráji obklopen anděly s křídly, a není zde po smrti očistec ani ráj, to jsou naivní pohádky pro hloupé děti. 
Ekonomiku nám nemůže zajistit vláda, složená jenom z lidí co jsou slepí a hluší, ekonomiku může, zajisti jenom globální digitalizace, kdy nám budou vládnout inteligentní počítače a inteligentní stroje, ten kdo nebude pracovat optimálně pro globální civilizaci, ten v civilizaci nebude ani mít co jíst. 
Nebude zde už možné parazitování člověka na člověku, bude zde konečně globální rovnost, každý člověk bude jenom globálním číslem, a pokud bude chtít jíst, bude muset optimálně pracovat pro civilizaci, podívejme se do přírody, zde ten kdo neslouží optimálně přírodě, ten je zde automaticky ekologicky eliminován. 

Proč se rozdělujeme na kasty a třídy?

IMG_8627

Lidi by se měli rozdělovat jenom podle potřebnosti pro společnost, můžeme vědecky a statisticky vypracovat globální certifikaci objektivní potřebnosti od jedničky po pětku. Ten kdo by zde nebyl potřebný, by dostal pětku a ten kdo by zde byl velmi potřený, ten by dostal jedničku, každý by musel na oblečení nosit povinně číslo potřebnosti, a třeba na určitá místa by lidi s číslem pět, měli zakázaný vstup, certifikace by se prováděla každý rok, v den narození člověka. 
Byl by inzerát, přijmeme ředitele banky, který má vysokou ekonomickou školu, a číslo potřebnosti jedna. Zaměstnavatel by si zjistil, že vaše číslo potřebnosti pokleslo z trojky na čtyřku, a tak by vám dal výpověď. Prioritním ukazatelem potřebnosti, by bylo kolik jsi za rok zaplatil státu na daních, potřebnost by se vypočítávala prioritně z ekonomických ukazatelů, jako je výška platu, výška bankovního konta, atd. těžko může zde být někdo potřebným, když on neplatí žádné daně, a ještě se snaží od státu získávat chytře peníze, pomocí chybného sociálního systému, a přivydělává si tím, že sbírá měď, tím že někde uřízne pilkou signalizační kabel a potom nejezdí železnice.