Pastýř potřebuje hlídací psy

IMG_8790

Promluvím k vám v podobenstvích, jak bylo předpovězeno, vše živé je zde loutkou ovládanou přirozenými principy, život lidí se proto mnoho podobá životu; zvířat, hmyzu, rostlin, atd. často je zde snaha porušovat principy, abychom získali sobecky výhody a jistoty. Když ztrácím naději, vzpomenu si, že vždy v dějinách zvítězila cesta pravdy a lásky, ten kdo nepoznal peklo ten nikdy ani nepozná ráj, cesta do pekla je každému snadno dostupná, ale každý sobecky hledá jenom cestu do ráje. 
Peklo to je očistec, který duši očistí od hříšné špíny, mnoho duší během očištění v pekle zemře, protože jsou nekvalitní. Lidi chtějí zadarmo zázraky, lidi musí konečně pochopit, že to, co má velikou hodnotu, to zde nemůže být zadarmo! Pastýř potřebuje hlídací psy, pastýřem je zde evoluce a hlídacím psem je zde ekonomika, každý člověk je zde pokusným subjektem, na kterém dělá evoluce svoje pokusy, mnozí bezcharakterní paraziti si zde hrají na pastýře a hlídací psy, jenom ten kdo má měkký mozek, díky sluníčku nebo slivovici, ten věří tomu, co si z více hodnotných zdrojů neověřil. 
Nadbytek zde existuje díky nedostatku, aby se mohlo málo sobeckých parazitů vést v autě se služebním řidičem, tak musí mnoho ubožáků táhnout otrocky konzumní centrální ekonomiku, jako otroci dluhů a daní. Z utrácení za luxus poznáváme, kdo na nás zde nejvíce sobecky parazituje, nemoc a bohatství nejde dlouho utajit, elita a celebrity to jsou vlci v rouše beránka, dobrota je zde jenom žebrota, za každý dobrý skutek jsi v konzumním pekle potrestán. 
Nacistické plynové komory kde zemřelo mnoho židů, ukázali to, že je moderní konzumní člověk jenom nulou, s nulovou hodnotou, a tak je snadné tyto lidské nuly, průmyslově eliminovat v moderních továrnách na smrt. Nejsou zde žádní hrdinové, co by bojovali za lásku a pravdu, jsou zde jenom bezcharakterní zbabělci, co myslí jenom na to jak parazitovat na cizích lidech, díky tomu že mají služebního řidiče. 

Umělá inteligence komentáře moderuje