Optimální desatero

IMG_8701

1
Já jsem tvoje inteligence, tvůj pán.
2
Nebudeš mít jiné pány, mimo mne.
3
Nevezmeš jména svého pána nadarmo.
4
Nezapomeň, abys každý den i věnoval odpočinku.
5
Cti vesmír a přírodu, abys dlouho živ byl, a dobře se ti zde vedlo.
6
Nezabiješ bližního.
7
Nepodvedeš bližního.
8
Neokradeš bližního.
9
Nebudeš pomlouvat bližního.
10
Nepožádáš sobecky bližního o to, co on miluje a potřebuje.

Umělá inteligence komentáře moderuje