Objektivní pravda o GVKB konzumní civilizaci

IMG_8779

Po mnoho století lidi neznali objektivní pravdu o konzumní civilizaci, a tak konzumovali chemické drogy a svaté pohádky, aby mohli zbaběle utéci do světa iluzí. V roce 1953 jsem se narodil jako GVKB, okamžitě mě došlo, že tento svět je chybný a tak jsem začal pracovat na tom, aby nebyl tento svět chybný, protože lidi poznají konečně díky GVKB objektivní pravdu o konzumní civilizaci. Na počátku zde byl lovec, který se svojí smečkou putoval tam, kde byla možnost lovit zvěř, jenže zvěře začalo ubývat a tak se z lovce začal stávat pastýř a zemědělec, to vedlo k tomu, že se lovec stal otrokem vlastnictví, máme jenom to, o co se trvale staráme. 
Přeskočíme obecně známý evoluční vývoj inteligentního člověka a podíváme se na současnost, v současnosti je zde vše o prioritách, které jsou nám svaté a tak vznikají konzumní ideologie, jako je; ekonomika, politika, náboženství, filosofie, umění, věda, školství, atd. ideologičtí vůdci rozhodují o druhých bez druhých a většinou mnoho amatérsky chybují a tak potřebují mocenský centrální systém, který donutí vzpurné pracující otroky k poslušnosti, takto vznikají globálně po mnoho století pokrytecké centrální diktatury, které se liší nejvíce tím, jak se lidem daří ekonomicky a psychicky v každé centrální diktatuře, často dochází k ekonomické imigraci ze špatné diktatury do dobré diktatury, a to způsobuje mnoho problémů dobrým diktaturám. Logicky je zde zvědavá otázka, proč jsou nějaké diktatury špatné? 
Vysvětlení je prosté, zaostalost má za následek to, že je nějaká diktatura špatná, je to obrazně jako ve sportu, někdo je poslední v cíli a někdo je v cíli první. To mě připomíná jízdu v hromadné dopravě v Praze, po příjezdu prázdného autobusu, jsou okamžitě obsazená nejlepší místa k sezení. V přírodě je přirozený výběr, a vše co je; zaostalé, nemocné, zdegenerované, pomalé, hloupé, ubohé, nepřizpůsobivé, staré, vadné, atd. to se stane snadnou potravou pro lovce. Proč v lidské společnosti není přirozený výběr? Nejsou zde divoké šelmy, co by eliminovali nekvalitní jedince, je třeba vyrobit a naprogramovat inteligentní policejní roboty, policejní roboti budou zde mít vše pod globální kontrolou a budou eliminovat parazitující ubožáky, zásadou GVKB policejních robotů bude heslo, člověk udělá chybu jenom jednou! 
Místo pracujete pomalu a chybně, máte výpověď, zde bude kulka do hlavy, od GVKB policejního robota, a uložení těla ubožáka do igelitového pytle na mrtvoly, GVKB policejní roboti nebudou uznávat globálně imunitu a výjimky, pokud bude pracovat pomalu a chybně prezident nebo ředitel, tak i on jistě dostane kulku do hlavy. Nebudou zde už žádné výdaje státu na lenochy a parazity, každý bude po celý život profesionálně pracovat a bude se bát, že bude GVKB policejním robotem za svojí chybou zastřelen. Policejní roboti eliminují globálně; politiku, náboženství, kulty, pověry, pohádky, mytologie, fetiše, drogy, prostituci, mafie, sekty, korporace, daňové ráje, atd. bude to GVKB globální policejní systém, ve kterém už není čas na hlouposti a pitomosti.