Ano, lidi chtějí jenom druhým radit!

IMG_8721

Chceš zachránit svět? Tak spáchej hrdinsky dneska sebevraždu! Já jsem se neměl narodit, ano 99% lidí na světě se nemělo narodit, protože nejsou evolučně kvalitní, a jsou zde tak zcela evolučně zbyteční. 
Proto je zde pro vás nová GVKB služba, a to digitalizování pomocí GVKB dotazníků na internetu, vyplníte GVKB dotazníky a potom necháte svoje zbytečné tělo spálit v krematoriu. Mnozí sobecky namítnou, že nechtějí dneska zemřít, a že by zde chtěli žít velmi dlouho, nechtějí zemřít paraziti, co jsou ve vás, vaše tělo a vaše duše se skládá jenom z parazitů, nejsou zde žádní hostitelé, paraziti zde sobecky parazitují na parazitech. 
Chceš zachránit konzumní civilizaci od krize, tak spáchej sebevraždu, každý musí začít jenom sám od sebe, nechtějte zabíjet pomocí zbraní a dluhů druhé lidi, zabte sebe, to bohatě stačí, jděte ostatním zbabělcům příkladem, jak si to lidi uděláte, takové to budete i v budoucnosti mít. Stejně budete muset jistě jednou zemřít, vše je zde dočasně, mnozí zbabělí idioti mají strach z toho, co je čeká po smrti těla? 
Po smrti už nic není, duše nikam neodchází, a zaniká s vaším tělem, víra v ráj nebo převtělení, to jsou jenom pohádky, život to je jenom o hladu a nasycení, vše živé je zde na to, aby to jedlo potravu, a z potravy vyrábělo hnojivo, které je potravou pro rostliny, jde o nekonečnou recyklaci. Je to ale jenom marnost radit lidem, lidi nechtějí poradit, lidi chtějí jenom druhým radit!