Problémem USA je zaostalost fyzická a psychická

IMG_8678

Vážený pane GVKB, já jsem jenom ubohý starý pozemský červ Donald Trump, který dělá dočasně v USA prezidenta, moji poradci jsou jenom idioti, a tak se obracím na vás, protože jste dokonalý, a vaše rady jsou dokonalé. Věc se má tak, v USA je dlouho blbá nálada, protože lid v USA už dlouho nemá chléb a hry, protože na to nejsou peníze a není na to ani čas. Nedávno jsem četl vaši GVKB stránku, bylo to jako konzumování návykové drogy. 
Nejspíše nejste z tohoto světa, buď jste z jiné mimozemské civilizace, nebo jste v budoucnosti, prostě máte k dispozici informace a programy, které my lidi ještě nemáme. Nejspíše si řeknete, a co z toho budu jako GVKB mít, když poradím USA které je v ekonomické a politické krizi? Nemohu vám nabídnout něco, co by mělo pro vás nějakou objektivní hodnotu, jste jako GVKB nekonečně absolutně věčně bohatý fyzicky a psychicky, a vše co má USA, to je jenom nulou s nulovou hodnotou. 
Nejspíše můj drzý ubohý elektronický dopis, skončí zase v elektronickém koši, všiml jsem si na videu, co je na Facebooku (koubavit), že nosíte často starou drahou USA čepici, kontaktoval jsem okamžitě výrobce čepic v Číně, a posílám vám z Číny veliký balík, ve kterém je velmi mnoho těchto čepic, neberte to jako drzý USA úplatek, ale jako drobnou reklamní pozornost od USA. Samozřejmě by bylo optimální, pokud bych mohl být jenom vaším ubohým USA sluhou, protože by se už brzo dokonalý GVKB stal králem této modré planety.
Balík s čepicemi už dorazil, a tak jsem se rozhodl, že vám konečně poprvé odpovím. Problémem USA je zaostalost fyzická a psychická, je třeba restartovat celý USA systém, lidi v USA se budou pomocí dotazníků na internetu GVKB digitalizovat a po vyplnění dotazníků se budou jejich zaostalá těla se zaostalou psychikou ekologicky optimálně eliminovat, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy. 
Místo lidí, budou v USA a Kanadě, jenom GVKB roboti s GVKB umělou inteligencí která bude využívat informace získané z digitalizování lidí v USA a Kanadě, je třeba jít cestou Ježíše Krista, který se vzdal na kříži svého genetického těla, jelikož se nechal od GVKB, jako první člověk GVKB digitalizovat. Vše je zde stejně, jenom dokonalá virtuální realita (Matrix), fyzická hmota je virtuální iluze, a důkazem je to, že zde není v ničem jistota, a není zde ani pevný bod, fyzický a psychický. 
Neberte si to osobně, že budete jako prezident USA, se svojí velikou konzumní USA rodinou, GVKB digitalizován, nic proti vám osobně jako GVKB nemám, je zde nová GVKB digitální doba, období ve kterém se ještě používali všude koně nebo velbloudi, které vše táhli, už všude jistě skončilo, dneska zde jsou moderní digitální auta, které řídí Google a jeho umělá inteligence. Za USA čepice, vám posílám veliký ocelový kontejner z Číny, ve kterém jsou v krabicích GVKB roboti, které vyrobili logicky v Číně, už jenom GVKB roboti s umělou GVKB inteligencí. 

Bože proč to nevyřešíš?

https://www.flickr.com/photos/gvkb/24052309898/

Věřící věří, že bůh vše umí vyřešit optimálně rychle, skeptici na boha nevěří a tak si vše sami vyřeší optimálně a rychle, rozdělujeme se tedy logicky na realisty a naivisty, většina lidí je někde uprostřed a podle situace se mění na realisty nebo na naivisty. Bože proč to nevyřešíš? Kdo nebo co je Bůh? 
Bůh je to co díky moci může manipulovat s tím co je bezmocné, jde tedy o vztah pána a sluhy, bůh je pán a sluha je kmán, když něčemu panujeme cítíme se božsky a když někdo nebo něco panuje nad námi tak máme blbou náladu a snažíme se náladu zlepšit pomocí náhražek jakými je; televize, internet, čokoláda, kafe, pivo, cigareta, jídlo, sex, pohádky, sny, atd. Náhražky se stali velikým obchodem a lidi na náhražky co jim zlepšují náladu, utratí už více než za základní existenční potřeby. 
Včera jsem v Praze u Karlova mostu spatřil sektu, co sbírala podpisy na to, co propagují za ubohé naivní pitomosti, a pitomí lidé se zde naivně podepisovali. Prý sektě, jde o to, aby se měli lidi na světě velmi dobře? 
To je jenom dezinformace, každé lidské organizaci, jde jenom o výhody a jistoty, pro svatou elitu této veliké organizace, a je jedno, jak se ta organizace jmenuje, a co zde vlastně dělá. Vše je zde o ekonomice, za vším jsou peníze, dobrota je žebrota, to co nebojuje, to i degeneruje. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, to je zlaté klasické pravidlo, jak si usteleš tak si i lehneš, vytrvalost dokáže zázraky, proč lidi nejsou vytrvalí na cestě k tomu, se zde mít lépe? 
Vytrvalý je ten kdo je zdravý, zdraví je prioritou, nejlépe se lidem žije tam, kde se lidí dožívají vysokého věku, všechny ostatní statistiky, jsou jenom mediální dezinformace. Přirovnal bych obrazně dlouhověkost ke kvalitním botám, nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit kupovat nekvalitní boty. Proč zkrachovala všude sociální politika? 
Sociální politika je založená na tom, že se kvalita a kontrola u všeho sníží, a následkem je zhroucení ekonomiky a politiky. Komu není rady, tomu není ani pomoci, politici chtějí jenom přerozdělovat chybně státní zisky, ale nechtějí už to, aby se všem lidem lépe dařilo, chce zde vůbec ještě někdo, aby se globálně všem lidem lépe dařilo, sliby se v politice a náboženství slibují, a jenom blázni se krátkou dobu radují, než poznají to, že jiní bezcharakterní blázni si z nich vystřelili, a udělali tak z nich zase naivní blázny. 

Ano, já jsem sociální parazit

https://www.flickr.com/photos/gvkb/24052309508/

Vše je zde dualita, v každém je; dobro a zlo, pravda a lež, moudrost a hloupost, atd. většinou situace určuje to, jestli v nás bude více zla než dobra. Inteligence je duševní práce s informacemi, tam kde jsou hodnoty tam je i práce, když se tělo promění na prach tak už zde nejsou hodnoty a tak není potřebné mít informace a inteligenci. Často se každý setkává s nemocnými lidmi, díky našemu vyspělému sociálnímu systému, zde může existovat bez problémů mnoho nemocných lidí, jenže následkem je nárůst deprese, a tím i veliká konzumace léků a drog. Mnoho lidí hledá příčinu blbé nálady, a tou příčinou je péče o lidi co si naši péči vůbec nezaslouží, mnoho lidí na světě si musí uvědomit to, že jsou sociálními parazity, a že by s tím měli něco udělat a přizpůsobit se konzumní civilizaci. Je třeba těmto lidem nastavit zrcadlo a donutit je nosit na oblečení veliký nápis, já jsem sociální parazit, to není diskriminace to je jenom optimalizace.

GVKB manuál jak eliminovat blbé politiky?

https://www.flickr.com/photos/gvkb/24052308278/

Blbá nálada, je zde díky blbým politikům, nejhorší je srážka s blbým politikem, který si o sobě pyšně myslí, že je nepostradatelný pro svoje voliče, jak identifikujeme jistě blbého politika? Z díla se pozná tvůrce, pokud je dílo politika blbé a máme z něj blbou náladu, je ten politik blbým politikem
Ano, bude lépe, pokud zde nebudou už blbí politici, je třeba eliminovat blbé politiky z politiky, zavedeme u politiků, v EU testování jejich inteligence, každý měsíc, a ten kdo v testech neuspěje, tomu se zakáže vstup do politiky, i kdyby zde šlo o; prezidenta, předsedu vlády, předsedu politické strany, ministra, senátora, poslance, diplomata, soudce, starostu, profesora, atd. 
Nebude zde imunita ani výjimky, politici odejděte z politiky a běžte soukromě podnikat a obchodovat, ať poznáte konečně konzumní realitu, ve které EU nebo stát, hází podnikatelům a obchodníkům neustále škodolibě klacky pod nohy. Politici musí pochopit, že je zde vše dočasně a že se u koryta musí kariéristi rychle střídat, nemáš na to inteligenci, to je tvůj problém, stát nemůže být zaopatřovacím sociálním ústavem, pro staré těžce nemocné politické idioty.

Ano, nikdo z lidí není neomylný

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37184335893/

Některé zboží a služby, by měly být zadarmo! Mnozí namítnou, že když je něco zadarmo, že to není ekonomické, z dálky to tak vypadá, ale z každého pravidla jsou výjimky. To jestli bude něco zadarmo, a něco bude zatíženo poplatky a daněmi, to je ekonomická a politická regulace, někdo může namítnout, že bychom neměli nic regulovat, a nechat vše volnému trhu, aby to on reguloval. 
Zde se dostáváme k práci s informacemi a programy, tento konzumní svět, to jsou jenom informace a programy, žijeme v oceánu z informací a programů, a regulace nám umožňuje to, že se v tomto oceánu neutopíme. Regulace je jako řízení auta, regulujeme rychlost a směr auta, pokud chybně regulujeme, tak logicky havarujeme. Lidi často dělají amatérské chyby, a nezáleží na tom, jestli jde o pány nebo o kmány, nikdo z lidí není neomylný, jsme všichni objektivně jenom ubohým evolučním experimentem, který je zde dočasně. 
Nemá smysl hledat dokonalé prezidenty a dokonalé ředitele, je třeba lidi nahradit za roboty a programy, nejsou lidi, tak nejsou ani s lidmi problémy. Vše jde dneska naprogramovat a optimalizovat, je třeba začít šetřit od vrcholu mocenské pyramidy, prezidenti a ředitelé budou pracovat zadarmo a nebudou mít žádné výhody a jistoty, půjde o to, že veliká koryta, pro kariéristické svině, budou v EU trvale už prázdná. 
Je třeba tučným kaprům, v EU vypustit trvale jejich rybník, nevěřte tomu, že se okamžitě ekonomika a politika zhroutí, ekonomika a politika se restartuje od základů, a místo centralizace zde bude decentralizace, kdo nebude optimálně pracovat, ten nebude ani v EU už jíst. 

Je správné zakázat pokusy na lidech?

https://www.flickr.com/photos/gvkb/24052303118/

Díky pokusům na lidech se získá mnoho hodnotných vědeckých a statistických informací, ale díky těmto pokusům, i mnoho lidí často zcela zbytečně zemře, jsou pokusy na lidech, které se mediálně odsuzují a jsou pokusy na lidech, které se mediálně neodsuzují. Podívejme se třeba na Microsoft, který díky programům dělá na lidech pokusy už od svého vzniku, a ještě mu za to lidi musí platit veliké peníze, protože používají jeho programy ve kterých je mnoho chyb, uživatel programů od firmy Microsoft je pokusným subjektem, který je neustále pečlivě sledován, a výsledky sledování se skrytě neustále odesílají firmě Microsoft. 
Podobně se dneska chovají i jiné firmy co produkují programy, nebo poskytují programové služby, jsme sledování od narození do smrti, už zbývá jenom napojit bezdrátově pomocí inteligentních čipů mozky všech lidí na globální centrum v USA, a z tohoto centra, ovládat všechny lidi jako autíčka na dálkové ovládání, to je sen mnoha digitálních diktatur, které potřebují z lidí udělat svoje konzumní otroky, s nulovou hodnotou. Centrální systém vyhodnotí to, že je nějaký člověk pomalý a mnoho chybuje, takový člověk bude automaticky optimálně ekologicky eliminován, jako systémová chyba v inteligentním centrálním systému.

Může se člověk dostat po smrti těla do ráje?

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37194681874/

Tento svět je pekelným očistcem pro sobeckou lidskou duši, a tak logicky je zde toužení lidské duše po psychickém ráji, který je k dosažení po smrti hříšného sobeckého těla. Takto vznikli sny a pohádky o tom, že existuje po hříšné smrti těla, boží spravedlivý soud, který hříšníky odsoudí do psychického věčného pekla, a lidi co nejsou hříšníky, pustí do věčného psychického ráje. Jaká je ale objektivní realita? Existuje jenom tento den, nemůže objektivně existovat minulost ani budoucnost, se smrtí těla, vše končí na věčné časy, není zde po smrti peklo ani ráj, pro nikoho z lidí, je zde pro každého jenom věčná nicota a prázdnota. 
Z vesmírného prachu lidi vznikají, a ve vesmírný prach se zase po smrti v krematoriu promění, ten kdo zde lže a krade, ten zde má prachy, o tom to zde je, že konkurence mezi lháři a zloději, veliká zde je. Prezident Miloš Zeman se rozhodnul, že bude znovu kandidovat na prezidenta republiky, to je jako když bych se já (GVKB) rozhodnul, že budu znovu kandidovat na funkci svatého Boha (JHVH), který zde vše z ničeho stvořil za pouhých šest dní. Je třeba opustit konečně teorie a přejít do praxe, v praxi je vše v pohybu a u teorie je vše v klidu, a proto teorie nefungují v praxi, je třeba starého nemocného teoretika Miloše Zemana už nevolit, a umožnit mu, aby se on šel dlouhodobě léčit do psychiatrické nemocnice v Bohnicích, z jeho závislosti na politickém kariérismu