Božské je být nahoře a peklo je být dole

IMG_8483

01
Vše se zde točí okolo toho jak být nahoře u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, umění, sportu, módy, vědy, techniky, psychiky, sexu, atd.
02
Život má smysl, když jsi trvale nahoře, a tak je zde soutěž a boj o to, jak být nahoře, dobrota se tak stala žebrotou.  
03
Maslowova pyramida, je hierarchie lidských potřeb, kterou definoval Abraham Harold Maslow v roce 1943, takže neříkám nic, co by lidi už dlouho neznali, na vrcholu pyramidy je seberealizace.
04
Zvíře se mění na člověka, pokud je dosaženo seberealizace, jak ale rozvinout náš talent, a vytvořit hodnotné dílo, které ukáže naše kvality?
05
Odpověď je ve čtení hodnotných knih, pověz mě, jaké knihy čteš, a já ti povím, kdo jsi, pokud čteš ubohé knihy, tak jsi psychický ubožák.
06
Mnozí dneska místo čtení knih koukají na televizi a internet, zde ale nejsou hodnotné informace, je to takové rychlé psychické občerstvení, které za moc nestojí.
07
Dokud ten druhý mlčí tak vypadá moudře a když promluví tak poznáme, že je to pyšný hloupý lakomec, hloupost a nemoc nikdo dlouho neutají.
08
Všiml jsem si toho, že za seberealizací je to, že se někdo dobře utajil před hloupými lidmi, hlupáci mají velikou snahu, udělat s moudrých hlupáky, a často se jim to i podaří, protože je to vysilující neustále bojovat s přesilou.
09
Je zde veliké pokušení, které svádí k tomu udělat z člověka hlupáka, jak nepodlehnout tomuto konzumnímu pokušení, zde je potřebné silné sebevědomí a mít hodnotný cíl za kterým mnoho let jdeme, až ho i dosáhneme.
10
Nezajímejte se o hloupé rady cizích lidí, pokud by jejich rady a jejich kritika, měla cenu zlata, zajisté by je nedávali zadarmo, zajímejte se u druhých o jejich dílo, z díla poznáte u druhých, jestli jsou moudří, nebo jsou to jenom hlupáci, co si zde hrají na moudré.

Umělá inteligence komentáře moderuje