Životní prioritou jsou výhody a jistoty

P1040683

Vládnou nám nepřizpůsobiví paraziti, tam kde existují výhody a jistoty, tam jsou i nepřizpůsobiví paraziti, všechny naše kulturní civilizace se točí okolo výhod a jistot, zánik výhod a jistot má za následek i zánik kulturní civilizace. Výhody a jistoty nepřizpůsobivým parazitům nesmrdí, z utrácení za luxus poznáte jistě nepřizpůsobivé parazity, nemoc to je následek ztráty výhod a jistot, rychle se padá dolů a pomalu se stoupá nahoru. 
Nemáš peníze, to je tvůj soukromý problém, měl ses více snažit, si peníze obstarat, je to zde jako ve sportu, na startu je mnoho sportovců, ale první je v cíli jenom jeden sportovec, a on získá popularitu a peníze. Sobectví je základem života, bez sobectví zde nejde normálně žít, peklo není po smrti, peklem jsou nám cizí lidé, protože nám konkurují. Nedělejme si iluze o lidech, pokud by zde nebyl nad lidmi dozor, tak by se brzo lidi chovali jako divoká zvířata, a nikdo by si nemohl být jistý životem. 
Dokud můžeš lidem dávat výhody a jistoty, tak jsi pro ně autoritou, kterou respektují, jakmile ale nemáš už výhody a jistoty, tak tě lidi okamžitě opustí, a jsi pro ně jenom nulou. Abys mohl ale lidem okolo sebe dát výhody a jistoty, tak ty jistoty a výhody musíš sebrat těm, co jsou daleko od tebe, většinou se hovoří o byrokratickém centralismu, který se znázorňuje jako pyramida, kde na vrcholu pyramidy je král a šlechta, a dole jsou nevolníci a otroci. Následkem je to že se zde vše stává jenom divadlem a obchodem, za vším jsou jenom výhody a jistoty, dobrota je přeci žebrota a peníze nesmrdí. 
Adolescenti v pubertě prožívají těžké období, ve kterém končí bezstarostnost a přicházejí starosti o budoucnost a mnohé jiné. Současnost je o bublinách, které se nafukují a praskají, podívejte se na politiky a podnikatele, jsou to jenom pyšné bubliny, které zde jsou dočasně, co po nich zde zůstane? Když přijdu k tobě, co mi za to dáš? Když ty přijdeš ke mně, cos mi přinesl? Kdo nic nenese ten, ať se vyspí v lese, zadarmo ani kuře nehrabe, láska a pravda, vždy byla všude vždy jenom za výhody a jistoty.