Závislost na konzumním materialismu

P1040349

Naše myšlení a konání je následkem závislosti na konzumním materialismu, potřebujeme vše osobně spatřit abychom si ověřili že to existuje, dokud to neuvidím tak na to neuvěřím, přesto zde je mnohé co nelze spatřit a přesto to existuje. 
Nemůžeme spatřit dobro a zlo, přesto víme, že dobro a zle existuje, nemůžeme spatřit to co má člověk za myšlenky v hlavě a přesto víme, že v každé živé lidské hlavě je mnoho myšlenek. Tak jako jsme omylem zavřeli do vězení mnoho lidí, tak jsme i omylem zavřeli do psychiatrické nemocnice mnoho lidí, lidi dělají chyby, protože nejsou dokonalí. 
Pokud bychom do psychiatrické nemocnice doživotně zavřeli Adolfa Hitlera, za jeho pokus 9. listopadu 1923 o pivní puč tak by nezemřelo tolik lidí zbytečně. Je třeba se naučit lidi zavírat doživotně do psychiatrické nemocnice, vybudujeme v EU veliké psychiatrické nemocnice a zde budeme zavírat ty, co neprojdou kulturní psychoanalýzou, mnoho lidí má v hlavě nekulturní myšlenky a my ty myšlenky najdeme a potom začne dlouhodobé léčení těchto lidí podle nejmodernější vědy s pomocí nejmodernější techniky, jsou zde prostě věci, na kterých nemůžeme už šetřit. 
Je zjištěno to že v EU je 36% lidí pod vlivem nekulturních myšlenek které vycházejí z konzumace; drog, dezinformací, mytologie, kultů, pověr, atd. je třeba pomáhat ochránit lidi před vlivem nekulturních myšlenek. Zavede se v EU od 7 let do 70 let každoroční povinné testování pomocí kulturní psychoanalýzy, jak je nejlepší léčit lidi, co mají v hlavě nekulturní myšlenky? 
Nejlepší léčbou je samovazba a hladovka, když bude tělo a duše bez zdrojů, tak se vyčistí od špíny, nemocný přeci potřebuje klid, a tak bude mít v samovazbě klid, a tělo bude mít taky klid od jídla, a k pití bude jenom voda, díky tomu že lidi hlady v samovazbě zemřou, tak se uvolní místo pro nové lidi, je třeba škrtat náklady na léčení lidí, co mají nekulturní myšlenky. 
Umístění lidí do hladomorny, není nic evolučně nového, dělá se to už mnoho století, je třeba se navrátit k osvědčeným přirozeným metodám léčení nekulturních lidí, na které je dokonalé spolehnutí. Mnozí mohou namítnout, že je to vražda a že nesmíme nechat lidi umřít v samovazbě hlady, tak to není, je zde možný přechod na pránu, je to způsob života, kdy nemusíte přijímat žádné potraviny. Na jídle jste už trvale nezávislí, žijete z prány a ze Světla, proto “pránická výživa” nebo “pránická strava”. 
Pro zaostalé materialisty je podstata tohoto fenoménu nepochopitelná a tudíž myšlenkově nepřijatelná. Je však mezi námi spousta nematerialistických lidí, kteří se snaží dokázat, že takovýto způsob života je možný a že se jedná o jedinečnou realitu. Každý bude mít možnost studovat na samotce z knihy to jak přejít na pránickou stravu, to že je někdo nepřizpůsobivý, to je jeho soukromý problém. Pránická výživa je fenomén známý již po tisíce let. 
Dříve však tento přístup k životu byl výsadou pouze pár jogínů, v dnešní době se ale dostává stále více do popředí zájmu. Jednoduchý návod, jak na to, neexistuje. Je to dlouhá a vlastně nikdy nekončící cesta vlastního vývoje a sebezdokonalování. Hlavními výhodami breathariánství je jakési celkové zjednodušení, nebo lépe řečeno zprůhlednění života člověka, duchovní povznesení jedince až proniknutí do podstaty Vesmíru, zbavení se nemocí, získání více času, jasnějšího myšlení a podpora intuice. Základní učebnicí pro každého, kdo chce přejít na pránickou výživu, je kniha Životní styl bez jídla. 

Umělá inteligence komentáře moderuje