Zaměstnanecké vztahy způsobují deprese

P1040265

To co se děje v zaměstnání to je často psychickým peklem, a následkem je deprese a psychické vyhoření, někdy to už vypadá, že nejde o lidi, ale jdou jenom zvířata, pokusy o to, aby se lidi nechovali jako zvířata, jsou většinou marné a naivní. Většina těchto zaměstnání se stává místem, kde se často mění zaměstnanci, trvale zde zůstávají jenom psychopati a sociopaty. 
Někde je chyba v centralizované kultuře a bude třeba se podívat z blízka na konzumní kulturu, abychom mohli chyby optimálně eliminovat. Velmi dlouho jsem se tímto problémem zaobíral z mnoha pohledů, abych získal objektivní informace a našel i optimální řešení. Příčinou je lidské sobecké tělo, lidská tělesnost je zdrojem všech problémů v zaměstnání, nejsou lidi tak nejsou problémy. Jak optimálně ale eliminovat lidi ze všech zaměstnání a vysokých funkcí? 
Moderní doba nám může nabídnout i moderní řešení, lidi budeme pomocí GVKB dotazníků digitalizovat a po digitalizaci se těla všech lidí optimálně recyklují. Místo lidí zde budou na světě; počítače, stroje, roboti, technologie, systémy, atd. informace získané z digitalizace se využijí pro nastartování moderní GVKB civilizace ve které bude základním heslem, dokonalost se skládá z maličkostí a dosáhnout dokonalosti u všeho je možné díky správným principům. 
Co je to správný princip, pomocí kterého lze u všeho dosáhnout dokonalosti. Správným principem je profesionalita, která eliminuje jakýkoli amatérismus už v zárodku. Zde se dostáváme k příčině psychického pekla na pracovišti, tou příčinou je amatérismus, a nemožnost amatérismus nahradit profesionalitou. Tuční kapři si nevypustí monopolní rybník, kde se mají velmi dobře, podívejme se, jak vypadají pracoviště prezidentů a ředitelů, sytý hladovému nevěří!

Umělá inteligence komentáře moderuje