Setřeste ze sebe otrocké dluhové okovy

https://www.flickr.com/photos/gvkb/33785077633/

Každý, kdo se rozhlíží kolem sebe, nemůže nevidět, ba musí mu to být až nápadné, jak se intenzivně a v masovém měřítku cíleně pracuje na likvidaci normální psychiky ubožáků. V první řadě jsou to zkorumpovaná mocná digitální média, která programově šíří svaté dezinformace, skrytým účelem je vyplňování volného času ubožáků ubohou povrchností, která z nich formuje ubohé idioty, co mají vysokoškolské vzdělání, neschopné optimálního myšlení. 
Dalším destruktivním činitelem je propagování ubohého způsobu konzumního života. Přijetí tohoto modelu za svůj degraduje myšlení a uvažování pouze na hmotu a věci s ní související. Takže nakonec, pokud i vysokoškoláci trochu myslí, všechno jejich myšlení je úzce omezené hranicemi jejich ubohé specializace. Nic vyššího, hodnotnějšího a vznešenějšího pro ně už neexistuje. Optimální rozměr bytí se stává iluzí, něčím absolutně nerealistickým a tedy v konečném důsledku zbytečným. 
S filozofií konzumu úzce souvisí honba za hodnotami. To sebou nutně přináší psychické problémy a drogy a ničí se tak přirozené vztahy. Na všech školách a pracovištích vládne; šikana, podlézavost, udavačství, atd., jejichž prostřednictvím se bezcharakterní kariéristi, dostávají k lepším pozicím v systému jak druzí. Jsme maximálně pracovně vytíženi, žijeme ve stresu, a pokud i máme více peněz a větší blahobyt než v minulosti, pocit životní pohody se všude vytrácí. Nemáme na nic čas a náladu a zanedbáváme sebe i své bližní, adolescenti se stávají rychle oběťmi konzumní reality, oběťmi počítačových her, televize, facebooku, alkoholu, drog, sexu, přejídání, lhaní, atd. 
Dalším významným cílem destrukce je útok na normalitu osobnosti. Normalita jako taková je totiž neoddělitelně spojena s principy přirozenosti a kvality. Pokud se tyto hodnoty globálně devalvují, nevyhnutelně dochází k demontáži normality, protože evoluční vývoj naší civilizace je neoddělitelně propojen s rostoucí kultivací normality. Jejich narušováním sestupujeme na nižší příčky svého evolučního vývoje a stále více podléháme degeneraci u těla a psychiky. Jedním z mnoha nástrojů destrukce přirozených principů je třeba trend lhaní. Není snad reklamy, filmu, nebo bulvárního časopisu, internetu, kde by tím konzumenti nebyli konfrontováni. 
Dalším z rozkladných činitelů je kompletní odstranění národní normality. Razí se cesta globalizace, to jest bezcharakterních ubožáků bez kultury, tradic a historie. Čili ubožáků bez minulosti a budoucnosti. Cílem jsou hloupé ovce, snadno a čímkoliv manipulovatelné, přičemž každý zdravý projev sebevědomí je považován za drzost. 
Problém ekonomické imigrace, který prožíváme je součástí cíleného procesu likvidace normality. Cílená ekonomická imigrace ubožáků s tmavou platí do EU není totiž vůbec projevem humanismu, jak se mediálně proklamuje. Jde o sociálně inženýrský pokus o destrukci psychiky evropského obyvatelstva, jehož intelektuální a duchovní potenciál má být eliminován mícháním s lidmi duchovně nižšího vývojového stupně. Záměrem je tedy cílená destrukce psychiky a ekonomiky. 
Kdo ale za vším stojí? Do koho rukou se sbíhají všechny nitky? Jde o globální elitu, která je vlastníkem velkých nadnárodních korporací a bank, jejichž prostřednictvím ovládá ekonomiku všech států světa. Všechny nitky se tedy sbíhají k pár neuvěřitelně bohatým a mocným ekonomickým mafiánům, stojícím v pozadí a majícím uložené peníze a zlato v daňových rájích. Jaké jsou jejich záměry? Pravda je bizarní až do takové míry, že jí mnozí lidé nebudou ochotni uvěřit. 
Tito paraziti soustředili do svých rukou téměř veškerou pozemskou moc a cestou obecné destrukce bezohledně kráčejí za svým cílem ovládnout dokonale svět. Kromě mnoha již zmíněných destrukčních činitelů, vzniklo například s jejich vydatným přičiněním také množství ozbrojených revolucí a válečných konfliktů, na kterých se pak neváhali obohacovat finanční a materiální podporou obou proti sobě bojujících stran. Války jim totiž vždy přinášeli a stále přinášejí hned několik profitů. Materiální destrukci, množství osobních a rodinných tragédií, fyzickou likvidaci podle jejich názoru nadměrného počtu obyvatel a astronomické příjmy, po mě potopa a peníze nesmrdí. 
No a pravým účelem všech zmíněných a ještě mnoha jiných destruktivních činitelů je zastavit a trvale brzdit lidstvo v jeho vývoji, trvale jej hodnotově snižovat. Právě z tohoto důvodu je všude po světě záměrně šířený; teror, války, strach, nejistota, konflikty, krize, drogy, prostituce, mafie, sekty, atd. Proto je lidstvo sráženo na kolena pornografií, drogami, mediálními lžemi a mnoha jinými způsoby, které nás mají duchovně držet područí. 
Ano, ve světě, všude kolem nás probíhá velký boj pravdy se lží. Na straně svatých lží je téměř veškerá světská, politická, ekonomická, hospodářská, finanční a mediální moc, která sleduje jediný cíl, duchovní degeneraci lidstva a jeho následné absolutně konzumní zotročení pomocí; GVKB čipů na čele, GVKB klonování lidí, GVKB genetické modifikace lidí, atd. 
Obyvatelé země s GVKB čipy se nakonec stanou pouze statistickými čísly bez vlastní vůle a populačně budou postupně redukováni na počet vyhovující ekonomice a politice. Proti ubohé plytkosti a povrchnosti, kterou jsme dennodenně záměrně zahlcovaní můžeme postavit čistotu a pravdu. Čistou a ušlechtilou hudbu, literaturu, výtvarné umění, dramatické umění a v neposlední řadě čistotu a ušlechtilost svého vlastního nitra a zdravého těla. 
Buď se přidáme na stranu temna se vší jeho současnou materiální, finanční, politickou a mediální mocí. Odměnou za naše služby nám bude dočasný příjemný a blahobytný život, elita ve své absolutní bezcharakternosti nakonec odkopne i ty, co jí věrně sloužili poté, když již splnili svůj úkol, udělat za elitu špinavou práci. Zvedněte proto hlavy, a setřeste ze sebe otrocké dluhové okovy, které vám nasadili světové elity.

Podobné příspěvky>

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené se štítky a jeho autorem je administrator. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.