Mohamedánská republika

P1040362

Ano, je třeba odejít do země zaslíbené. Lid zde trpí pod nadvládou oligarchů, co z lidí dělají konzumní otroky, odejdeme všichni a necháme tuto zemi mohamedánským imigrantům, ať si zde postaví veliké mešity, a modlí se zde k Alláhu. 
Logicky tím naši svatí oligarchové budou muset odsud taky odejít, protože si s mohamedány neporadí. EU do naší České republiky umístí mohamedány, o které ostatní státy nestojí, a tím se konečně vyřeší problém s neochotou přijímat mohamedány. 
Na školách se bude učit Korán a zavede se u nás právo Šaría, tím se vyřeší i problém s Romy, protože Romové taky opustí rádi Českou republiku. Pořád se hlásá multikultura a tak konečně EU pozná co je to multikultura a okolní národy začnou stavět veliké zdi a ploty aby se ochránili před Českým mohamedánským národem. Nebude to trvat dlouho a název Česká republika se změní na Mohamedánská republika. 

Umělá inteligence komentáře moderuje