Který Bůh je pravý?

P1040367

Proč se zde vše falšuje? Jádrem problému je vzdálenost mezi systémy a tím soutěž a boj mezi systémy o to po čem systémy touží, protože jsou na tom závislé, potřebné zdroje jsou většinou limitované a tak se musí o zdroje soutěžit nebo bojovat. Zajímavým evolučním příkladem falšování ve velkém jsou masožravé rostliny, které si v hmyzu našli náhradní životní zdroj pro svoji existenci. Zlo je vykonáno většinou ve snaze získat pro sebe dobro, inteligence je založená na sobectví, dobrota je přeci logicky žebrota. 
Myslíme a konáme podle situace, pánem je nám to co s námi manipuluje, nejsme pány svého osudu, jsme jenom loutky, které mohou manipulovat jenom s tím, co je pro naši budoucnost bezvýznamné. Často se věřící lidi ptají, který Bůh je pravý? Z díla se pozná tvůrce, a tím dospějeme k tomu, že pravý Bůh je dualita.
Dualita znamená; pravdu a lež, dobro a zlo, život a smrt, lásku a nenávist, bohatství a bídu, světlo a tmu, příčinu a následek, realitu a iluze, atd. ano Bůh není osoba, se kterou by bylo možné hovořit, nebo jí zastupovat, je to symbol duality. Takže všechna lidská náboženství jsou falešná, a je třeba tyto hlasatele globálně pochytat, a zavřít je do vězení a zabavit jim jejich veliké nakradené majetky. Bible a ostatní svaté knihy, jsou jenom pohádkami a dezinformacemi, pravda je v přírodě. 

Umělá inteligence komentáře moderuje