Jsi otrokem politických dezinformací

P1040668

Jakkoli se nejvíce mluví všude jenom dluzích a ekonomické imigraci, je tím největším problémem globálního světa zoufalý nedostatek hodnotných zaměstnanců. Asi většina z vás byla již v situaci, kdy měla před sebou nebo ve své hlavě optimální ideu, kterou jste chtěli zrealizovat. Záměr vypadal na papíře i při mnoha zkoumavých pohledech vcelku dokonale, nevyžadoval žádné obrovské sumy peněz, nebo specializovaného technologického příslušenství. Takže hurá do toho, a půl je hotovo! A přesto výsledek byl vždy žalostný. Důvod? Chyběl dostatek hodnotných lidských zdrojů, neboli nebyl po ruce nikdo, kdo by věnoval problému svoji genialitu a záměr optimálně realizoval. 
Tento klasický problém, v malém či větším měřítku, řeší celá řada globálních firem a velikých politických stran. Jestliže se velice často mluví o zostřování boje o výhody a jistoty, tak minimálně stejný boj se odehrává i na trhu práce, žádané geniální pracovní síly nejsou a ani nebudou. Samozřejmě, že rozvoj vědy a technologií klade veliké nároky na nové pracovní síly, neboť neexistuje nikde na světě situace, kdy by na trh práce bylo chrleno mnoho dokonalých absolventů, schopných ihned zastávat požadované pozice. Státní vzdělávací instituce nejsou a ani nemohou být schopny udělat ze studentů více než vysoce vzdělané pyšné idioty. Jenže noví pracovníci musí být schopni vstřebávat neustále nové vědomosti a máte na stole v podstatě neřešitelný problém, přes globální vysokou nezaměstnanost a přelidněnost. 
Podstatně horší je skutečnost, že se neustále zvyšuje podíl pozic, na kterých je zapotřebí podstatně větší míra geniality a schopnost podstupovat náročné tvůrčí a rozhodovací procesy než tomu bylo doposud, a nedostatek těchto lidí se projevuje ještě daleko drastičtěji. A bude jenom hůř, řekl by bohužel klasik. Již není v podstatě kde brát, jak udržet nastartovaný růst systému, při globálním nedostatku dokonalých pracovních sil. Některé nadnárodní firmy se již rozhodly své pobočky zřídit raději v nových oblastech, protože se příliš bolestně potýkají se zajišťováním dokonalých zaměstnanců. Jak je získat? Teoreticky vzato, ta firma, nebo politická strana, která získá dokonalé pracovníky, bude mít i nejlepší výsledky, což se i dlouhodobě potvrzuje. 
Cílem každé obchodní a ideologické společnosti, je tedy z trhu práce násilně ukrást jenom to nejlepší zboží. Jenže jak toho proboha jenom dosáhnout? Pokud si myslíte, že klíčem jsou veliké peníze pro zaměstnance, tak se nemýlíte, právě šroubování výhod a jistot geniálním zaměstnancům, je příčinou problémů lakomých firem, protože si nedokážou již udržet ekonomicky geniální zaměstnance. Existuje řešení? Práce se nabízí jen těm, co jsou geniální, a se zvyšováním konkurence se zvyšuje tlak i na genialitu. Jenže jiná cesta stejně víceméně není, neboť pokud nedojde k přímé konfrontaci na trhu práce, dojde k ní zprostředkovaně a výsledkem může být neschopnost lakomých firem uspět v konkurenci. 
Geniální jedinec nepodlehne vymývání mozku od zaměstnavatele, a bude neustále hledat lepšího zaměstnavatele, který mu nabídne více výhod a jistot, hodnota organizace je závislá na dokonalých zaměstnancích, bez nich se každá organizace, dostane do krize a zkrachuje, období kdy mohl dělat prezidenta idiot jako Miloš Zeman, je už minulostí, lid chce prezidenta co je dokonalý po stránce fyzické a psychické, idioti odejděte rychle ze svých vysokých funkcí, nebo vás pochytáme, a převezeme do psychiatrické nemocnice v Bohnicích.

Umělá inteligence komentáře moderuje