Ano, zavedeme čipové otroctví

P1040351

Strach o hodnoty proměnil život lidí v očistec, v okamžiku kdy začal být život lidí závislý na hodnotách, tak následkem byli uzavřené systémy, co se snažili hodnoty chránit. Někdo napíše knihu, ale nedá jí na internet, aby si jí mohli lidi zadarmo přečíst, on chce knihu sobecky draho prodat, aby tak měl zaplacený čas, který on věnoval napsání knihy, to že si knihu nebudou moci přečíst chudáci, to je mu jedno. Následkem je asociální kultura, ve které zloděj honí zloděje, a lhář honí lháře, v takové pyšné a sobecké kultuře, nemůže nikdy láska a pravda, vyhrát nad nenávistí a lží! 
Z dálky se nám může zdát to, že spisovatel jedná logicky, protože dobrota je přeci žebrota, sobectví pyšnost je přeci i v přírodě, a nelze nikoho odsuzovat za to, že je on pyšný sobec. Pokud je sobectví a pyšnost normální, tak zavedeme čipové otroctví, dáme lidem na čelo inteligentní čipy, a lidi budou jako mravenci znát jenom práci a spánek, nebude zde už možnost si svobodně dělat, co si přejeme, takto bude pravda a láska, dokonale eliminována z naší ekonomické kultury, vyhovovala by vám tato čipová kultura? 
Vše bude dokonale fungovat, nebudou; války, revoluce, krize, vězení, důchody, podpory, sociální dávky, peníze, vlastnictví, policie, vojsko, politici, soudci, notáři, advokáti, lékaři, kněží, kouči, učitelé, umělci, sportovci, herci, byrokrati, milionáři, celebrity, prezidenti, ředitelé, nadřízení, atd. Inteligentní čip vám zajistí i správné sny aby vás připravil na budoucnost, bude z vás jenom loutka s nulovou hodnotou, kterou bude ovládat centrální počítač. Ano, všem očipovaným loutkám bude líp, na věčné čipové časy, pokud poklesne váš pracovní výkon pod normu, nebo pokud začnete chybovat, tak budete recyklování, na potravinový substrát. 

Umělá inteligence komentáře moderuje