V politice by měli být jenom nezaměstnaní

SAM_0764

Je třeba přeci eliminovat nezaměstnanost, pokud je někdo zaměstnaný, měl by být z politiky vyhozen, takoví několik let nezaměstnaný člověk co nepobírá sociální dávky ani důchod, by schválil zcela jiné zákony, je třeba pomoci nezaměstnaným lidem, co jsou většinou bez domova, bylo by to od společnosti spravedlivé, že by byl prezidentem bezdomovec. Pořád je zde mnoho řečí o demokracii, tak ať jsou v politice jenom bezdomovci, nepotřebujeme v politice milionáře a podnikatele, kterým jde jenom o to jak vytunelovat a rozkrást naši republiku. 

Zavedou se certifikace ekonomické úspěšnosti, a ten kdo zde bude ekonomicky úspěšným, ten nebude mít do politiky přístup, politika bude jenom pro ekonomicky neúspěšné lidi. Nedávejte neúspěšným ubohé jídlo a ubohé ubytování, dejte jim vysoké politické funkce, aby se mohli ekonomicky uzdravit a potom se začlenit zpět do normálního života. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, o tom to zde je, odeženeme od koryt veliké kariéristické bezcharakterní svině.