Proč se chováme asociálně v sociální kultuře

SAM_0778

Velikým problémem lidí je toužení po zakázaném ovoci, následkem je asociální myšlení a konání, odmítáme respektovat zákazy, a hledáme pomocí inteligence způsoby jak získat zakázané sladké ovoce. Tím zakázaným ovocem jsou naše hříchy, jakmile se z nás stanou hříšníci, tak jsme vyhnáni do konzumního očistce, kde se dostáváme do začarovaného pekelného kruhu, a jenom smrt ukončí naše trápení v konzumním očistci. Největším hříchem je podle mě lakomost, já ti pomohu, a co ty mě za to dáš, pomoci někomu zadarmo to považujeme za chybu, protože přeci dobrota je žebrota, a peníze nesmrdí. 
Mnozí lakomci si zde sice hrají na to, že nejsou lakomí, ale jakmile opustí jeviště, tak se z nich stanou zase lakomci, ty jsi lakomec, říká lakomec lakomci, někde je chyba v Matrixu? Často slyšíme, že na to nejsou peníze, ve skutečnosti jde o priority, peníze jsou na to, co je pro nás prioritní. Stali se z nás kancelářské krysy, co závodí o to, kdo se dostane vysoko, a získá místo; prezidenta, předsedy vlády, ministra, poslance, senátora, diplomata, soudce, notáře, profesora, ředitele, celebrity, atd. když se ideologická loď potápí, tak krysy rychle loď opouštějí, a tak se zde ze soudruhů stali kapitalisté.