Ano, je třeba zdanit práci robotů

SAM_0767

Zlý kapitalista nahradí zaměstnance za roboty a raduje se, co ušetřil peněz na daních, je to ale obyčejná zlodějna, jednou se práce zatěžuje všude daní a tak se musí zatížit i daní práce robotů to je logické. Kapitalisté musí pochopit, že placení daní je základem pro konzumní civilizaci! Mnozí mohou namítnout, že roboti a stroje neberou plat, a tak je zde problém s jejich zdaněním. Zde se použijí tabulky, pro to kolik by kapitalista potřeboval lidí, pokud by neměl roboty a stroje, takto se vyměří potom daně za roboty a stroje, někdo může namítnout, že by mohli podnikatelé začít utíkat do podnikatelských rájů, kde nebudou muset platit za roboty a stroje daně, a peníze potom uloží v daňovém ráji. 
Tento problém se vyřeší tím, že zde bude zákaz dovozu zboží z daňových rájů, život je o šachové hře kde je zde neustálá snaha dát druhému mat. Daně musí platit ten, kdo pracuje a nemohou zde být výjimky, je třeba brát neplacení daní stejně přísně jako vraždu, vždyť ten kdo má peníze, nebo zlato v daňovém ráji, vraždí ekonomiku svého národa. Často je slyšet to že se; daně, cla, poplatky, atd. utrácí za hlouposti, a že je v politice a byrokracii korupce a tunelování. Tento problém se vyřeší tak že místo lidských státních zaměstnanců, zde budou robotičtí státní zaměstnanci, takový robotický státní policajt, přijde za milionářem, který se vyhýbá placení daní z práce robotů, a zabije toho lakomého člověka, jako ekonomického parazita.