Máš pro něco veliký talent?

SAM_0839

Mnoho lidí má pro něco veliký talent ale společnost to nezajímá a tím zde schází lidé s talentem a následkem je deprese u; politiky, ekonomiky, psychiky, atd. podívejme se na hudební skupiny které jsou nejlepší na světě, taková hudební skupina přináší obrovský zisk sátu na daních a mnoho lidí má díky hudbě i lepší náladu. Na každé základní škole v EU, by měl být dostupný zdarma externí specialista na vyhledávání talentů, aby on pomohl dětem k lepší budoucnosti, jsou věci na kterých se nevyplatí rozhodně šetřit.

Orintujeme se jenom na měření znalostí a inteligence, to nestačí je třeba se i zaměřit na odhalování talentovaných lidí a potom jim pomoci s tím aby svůj talent mohli i profesionálně uplatnit. Když bude hodně talentovaných lidí v EU tak zisky z toho že jsem talentovaný logicky poklesnou, ano v EU je klientelismus který umožňuje lidem bez talentu, dělat to na co je potřebný talent.

Umělá inteligence komentáře moderuje