Je každý prezident a ředitel loutka s nulovou hodnotou?

SAM_0837

Každý živý systém, který je schopný růstu je loutkou, kterou ovládá evoluce, vše je zde jenom evoluční experiment, ukončený smrtí. Podstatou života je růst, pokud rychle rosteme, jsme šťastní, jak rychle vyrůst, o tom je tento konzumní svět. 

Jenže aby zde něco mohlo rychle vyrůst, tak musí to co je okolo zakrnět, aby zde někdo měl sobecky pro sebe nadbytek, tak jeho okolí musí mít nedostatek, potřebné hodnotné zdroje jsou limitované. Jelikož máme strach ze smrti, tak věříme na pohádky o tom, že smrtí život nekončí, a že je zde převtělení, nebo je zde ráj pro dobré lidi, a peklo pro zlé lidi, jenže smrtí pro nás vše končí definitivně, a po smrti zde už nic není! 

Vše je zde jenom pokrytecké divadlo, ve kterém hrají loutky s nulovou hodnotou, všimnul jsem si toho, že na internetu nejsou vůbec mocní a bohatí lidé, internet je pro ně ztrátou času, protože oni vystupují jenom v televizi, nebo na jevišti kde je sleduje mnoho diváků. Pokud zanikne díky internetu tisk, knih, novin, časopisů, rádio, televize, divadlo, schůze, atd. tak tím zaniknou i svaté dezinformace, které z lidí dělají hloupé ubožáky. 

Zbabělci se stávají závislými na náhražkách, které jim dávají iluze, jde o; moc, bohatství, výhody, jistoty, popularitu, kariéru, drogy, sex, atd. místo možnosti existenčního růstu zde jsou pro tebe jenom ubohé levné náhražky, protože lidí je jako much a tak zde může existenčně růst jenom to co je elitní.

Umělá inteligence komentáře moderuje