Jak nás Stvořitel vyhnal z přírodního ráje

IMG_8170

1.

Mám často sen, ve kterém se nacházím v ráji a ležím pod stromem který je svatý.

2.

Ke stromu přijde nahá Eva a říká, že má hlad.

3.

jí tedy ze stromu utrhnu jablko a dám jí je k ochutnání.

4.

Eva, se na mě usměje a hned se chce se mnou pomilovat, aby mi nebyla nic dlužná.

5.

Když ji oplodním, tak jí potom natrhám plný košík těch jablek ze stromu poznání a ona odejde za svým Adamem.

6.

Když Eva s Adamem všechna jablka snědí poznají, že jsou nazí a tak se stydí.

7.

Jdou za mou a já jim dám oblečení a oni se již nestydí.

8.

Stvořitel spatří, že Adam a Eva jsou oblečení a hned mu dojde, co se asi stalo, vyžene tedy lidi z ráje.

9.

Mě dá na starost se o lidi starat, protože nějak mě musí potrestat.

10.

Od té doby se musím o lidi starat a Stvořitel se mi škodolibě směje a leží pod stromem poznání v ráji, proč jsem té Evě dával to jablko?