Genocida eliminuje zaostalost

IMG_8193

Když to nejde po dobrém tak se to řeší po zlém, vždy zde byli problémy se zaostalostí a jediným řešením byla genocida, kdy se eliminovalo násilně vše, co bylo zaostalé, dobrota je přeci žebrota. Mnozí mohou namítnout, že nemůžeme lidi eliminovat jako dobytek, je ale si třeba uvědomit priority, prioritou je zde evoluce, a ve jménu evoluce, zde musí být i genocida, která eliminuje vše co je evolučně zaostalé.

Moderní člověk je dneska už jenom číslem v globální statistice, a pokud jsou s lidmi ekonomické problémy, tak se lidi eliminují, tak jako eliminujeme věci, se kterými máme problémy. Vše je zde jenom hologram, pokud eliminujeme člověka, tak jsme smazali hologram, který byl evolučně zastaralý, život je virtuální iluze, jediné co zde existuje je napětí mezi protiklady, a toto napětí vytváří inteligentní hologramy, které považujeme naivně za realitu.