Ano, největším problémem v EU je extremismus v politice a ekonomice

IMG_8198

Když vidím všude v EU ekonomické ubožáky, uvažuji nad tragickým pádem ekonomiky a politiky v EU, naivně jsem věřil tomu, že EU konzumní systém má sloužit nejen ekonomickému, ale i kulturnímu pokroku. V EU máme obrovské množství sobeckých milionářů. Na druhé straně ale máme v EU ubožáky, co v beznaději berou drogy, nebo páchají sebevraždy. Alarmující je EU statistika sebevražd u sociálně slabých jedinců. Je v silách EU vzrůstající trend sebevražd zastavit, nebo zpomalit? Ano, 1 % EU populace, vlastní větší majetek než zbývajících 99 % obyvatel EU.

Jak jsme se dostali do bodu, kdy 1 % obyvatel v EU diktuje sobecky svoje požadavky zbylým 99 % v EU? Zavedli jsme v EU konzumní systém. EU trend ukazuje, že zatím jen utěšeně přibývá majetek bohatých a chudí zřejmě budou žít v čím dál větší bídě. Často se setkávám s názorem, že teď nastalo v EU přelomové období, a že bude lépe. Prosazování sobeckých ekonomických a politických zájmů má své meze. Co bychom měli prioritně v EU hájit? Vždycky jsem věřil tomu, že konzumní systém má sloužit nejen ekonomickému, ale i kulturnímu pokroku. Jaká nová pravidla si v EU vytvoříme tak i EU opravíme, největším problémem v EU je extremismus v politice a ekonomice.