Štěstí je v tom že nebudeš vykolejený

P1070129

1
Vše zde jsou příběhy, je zde příběh o; Absolutnu, Bohu, času, prostoru, vědě, technice, životě, společnosti, člověku, práci, umění, lásce, politice, podnikání, školství, atd. 
2
Někdy je jasné jak příběh začne a jak skončí, jindy to jasné není a tak nemáme jistotu. 
3
Jsou zde konzumenti příběhů a tvůrci příběhů, často je běžné že se veliký příběh skládá z mnoha malých příběhů. 
4
Někdy můžeme do nějakého příběhu zasáhnout tak že příběh pokračuje tak jak si přejeme a jindy do příběhu zasáhnout nemůžeme, protože naše možnosti a schopnosti jsou omezené časem a ekonomicky. 
5
Tento systém je založen na pravidlech a z pravidel vzniká pravidelnost, jsou pravidla nám skrytá, které nemůžeme nijak změnit a jsou pravidla která nejsou skrytá a které je možné změnit.
6
Pokud máme možnost je změnit, většinou ale tuto možnost nemáme, protože jsme; nemocní, chudí, zaostalí, nesamostatní, atd. je snadné cynicky kritizovat, a je těžké díky víře a práci dokázat zázraky. 
7
Každý je inteligentní jenom v tom co je mu blízké, a je hlupákem v tom co je mu cizí.
8
Testovat inteligenci je tedy chybou, měli bychom spíše testovat dílo, které člověk vytvořil, z díla poznáváme tvůrce.
9
Mnozí hledají štěstí, štěstí je v tom že nebudeš vykolejený, ale budeš rychlíkem, který rychle jede správným směrem.
10
Hledej si proto správný životní cíl a jeď rychle do tohoto cíle, nestarej se o cizí, ale starej se jenom o sebe.