Blbá nálada je zde díky přelidnění

P1070180

Jakmile je zde něčeho nadbytek, tak to už nemá žádnou hodnotu, přelidnění není nijak nový problém, vždy se přelidnění řešilo pomocí; hladomoru, epidemie, války, atd. jenže moderní doba eliminovala vše, co v minulosti eliminovalo přelidnění, a tak začalo být přelidnění neřešitelným problémem, obzvláště u ekonomicky zaostalých národů. 

Dalším problémem je dneska; automatizace, optimalizace, kontejnerizace, digitalizace, atd. to vše vytváří nezaměstnanost, a tak mnoho lidí dneska sice chodí do zaměstnání, ale z jejich práce nevznikají žádné ekonomické hodnoty, je to jenom pokrytecké divadlo, ve kterém si politici a byrokrati hrají na to, že jsou nepostradatelní a důležití. Začíná takto docházet ke vzniku bublin, které praskají a mnohdy může dojít i k dominovému efektu kdy prasknutí veliké centrální bubliny, způsobí globální krizi. 

Podívejme se na; politiku, ekonomiku, náboženství, filosofii, vědu, techniku, umění, atd. z pohledu bublin, je to jako když chválíme, abychom dobře prodali, a zamlčujeme vady a chyby, je to obyčejná lež a krádež, protože zde schází kontrola, která by nás za sobectví mohla potrestat. Následkem je to, že se z lidí stávají cyničtí skeptici, co v druhých spatřují lháře a zloděje. 

Často opakovaná lež, se tak může stát svatou pravdou, a neštěstí je hotovo, podívejme se na to jak sekty a náboženství dělají z lidí hlupáky už mnoho tisíciletí, po smrti nic není, a Bůh není nad námi, ale bohem je zde jenom náš inteligentní mozek, on stvořil tento konzumní svět. Ano, bude lépe, to hlásají bezcharakterní politici, lépe je zde jenom kariéristickým politikům, co získávají výhody a jistoty, které si zde vůbec nezaslouží. Nebuďte jako stádo, a řekněte jedním hlasem, nepotřebujeme k ničemu v EU politiky a byrokraty, nahradíme politiky a byrokraty v EU za počítače, napojené na internet a mobilní telefony.